Vánoční nota

V předvánočním čase se na naší škole soutěží ve zpívání. V příštím roce se bude konat již 16. ročník obvodní pěvecké soutěže Vánoční nota.

 

2018

Vánoční nota
Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém zpěvu. Žáci si mohou vybrat, zda budou písničku zpívat s klavírním doprovodem, s vlastní nahrávkou či a capella. Účastníci jsou rozděleni do kategorií dle věku a nejprve se účastní školního kola. Nejlepší zpěváci pokračují do obvodního kola, kterého se účastní několik základních škol z okolí. Vítězové již tradičně získávají diplom a sladkou podobu ve formě perníku ve tvaru stromečku, hvězdy či s jiným vánočním motivem.
V letošním školním roce se konalo školní kolo Vánoční noty 7. prosince, obvodní kolo připadlo na 12. prosince. Spolu s naší školou se obvodního kola zúčastnila ZŠ Ladislava Coňka a ZŠ Ohradní.
Vítězové obvodní pěvecké soutěže
Kategorie I.
1. Laura Prause (ZŠ Ladislava Coňka)
2. Daniel Pošusta (ZŠ Meteorologická)
3. Filip Rejhon (ZŠ Meteorologická) a Nela Hudečková (ZŠ Meteorologická)
Kategorie II.
1. Markéta Havlíčková (ZŠ Ladislava Coňka)
2. Julie Kubrychtová (ZŠ Ladislava Coňka) a Anežka Čermáková (ZŠ Ladislava Coňka)
3. Anežka Tesková (ZŠ Ladislava Coňka) a Klára Kudrnová (ZŠ Meteorologická)
Kategorie III.
1. Linda Prause (ZŠ Ladislava Coňka) a Žaneta Sajfertová (ZŠ Meteorologická)
2. Barbora Fatková (ZŠ Meteorologická) a Anna Černá (ZŠ Ladislava Coňka)
3. Karolína Šarochová (ZŠ Meteorologická) a Ada Memis(ZŠ Meteorologická)
Kategorie IV.
1. Anna Matějková (ZŠ Ohradní)
2. Julie Strnadová (ZŠ Ohradní), Kateřina Mazurová (ZŠ Ohradní,) Sophia Lodinová (ZŠ Meteorologická)
3. Markéta Miňhová (ZŠ Ohradní), Olina Fialová (ZŠ Meteorologická)
M. Šrámek a S. Štefanová
 

 

2017

Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém zpěvu. Žáci si mohou vybrat, zda budou písničku zpívat s klavírním doprovodem, s vlastní nahrávkou či a capella. Účastníci jsou rozděleni do kategorií dle věku a nejprve se účastní školního kola. Nejlepší zpěváci pokračují do obvodního kola, kterého se účastní několik základních škol z okolí. Vítězové již tradičně získávají diplom a sladkou podobu ve formě perníku ve tvaru stromečku, hvězdy či s jiným vánočním motivem.
V letošním školním roce se konalo školní kolo Vánoční noty 27. listopadu, obvodní kolo připadlo na 6. prosince. Spolu s naší školou se obvodního kola zúčastnila ZŠ Ladislava Coňka a ZŠ Ohradní.

Vítězové obvodní pěvecké soutěže
Kategorie I.
1. Jakub Hamza ( ZŠ Meteo )
2. Jakub Krátký ( ZŠ L. Coňka )
3. Vu Thuy Duong ( ZŠ Meteo )
Kategorie II.
1. Anežka Čermáková ( ZŠ L. Coňka )
2. Žaneta Seifertová ( ZŠ Meteo )
3. Matyáš Kudláček ( ZŠ. L. Coňka )
Kategorie III.
1. Linda Prause ( ZŠ L. Coňka )
2. Bianca Chuffartová ( ZŠ Meteo )
3. Vanessa Bolková ( ZŠ Meteo )
Kategorie IV.
1. Eva Baldriánová ( ZŠ Meteo )
2. Kristýna Lasevičová ( ZŠ Meteo )
3. Nicol Ondová ( ZŠ Meteo )
Kategorie V.
1. Kateřina Mazurová ( ZŠ Ohradní )
2. Markéta Miňhová ( ZŠ Ohradní )
3. Barbora Kopková ( ZŠ Ohradní )
Kategorie VI.
1. Viktorie Drobná ( ZŠ Ohradní )
2. Olina Fialová ( ZŠ Meteo )
3. Ondřej Pešek ( ZŠ Meteo )

M. Šrámek a S. Štefanová


 

2015

 
VÁNOČNÍ NOTA
 
 Stejně jako v minulých letech i letos se konala soutěž v sólovém zpěvu – Vánoční nota. Dne 16. listopadu proběhlo školní kolo této soutěže, ze kterého nejúspěšnější žáci postoupili do kola obvodního. Do tohoto kola se zapojily tři základní školy – ZŠ Ladislava Coňka, ZŠ Ohradní a ZŠ Meteorologická. Obvodní kolo se konalo 3. 12. během dopoledních hodin. Bylo to velmi vydařené dopoledne plné zajímavých vystoupení. Přesně takové, které člověka naladí do Vánoční pohody. Těšíme se, až si to za rok zopakujeme!

   Za ZŠ Meteorologická

 Martin Šrámek  a Soňa Štefanová
Výsledky soutěže
 
I.                    kategorie
1.       N. Havlová
2.       V. Hnátková
3.       Ž. Seifertová
II.                  kategorie
1.       L. Prause
2.       N. Janotová
3.       S. Hradilová
III.                kategorie
1.       N. Ondová
2.       J. Strnadová
3.       E. Baldriánová
IV.                kategorie
1.       O. Fialová
2.       J. Kretík
3.       S. Hradilová
V.                  kategorie
1.       T. Ondičová
2.       A. Freundová
3.       V. Drobná
 
 

 Dne 16. 11. se v ZŠ Meteorologická konala pěvecká soutěž Vánoční nota. Všichni soutěžící  byli rozděleni  do  4 kategorií.

 
 1. kategorie  –  1. třída

 2. kategorie –   2. a  3. třída

 3. kategorie –   4. a  5. třída

  4. kategorie  –  6. , 7. a  8. třída

Soutěž  jsme  si  zpříjemňovali společným zpíváním známých vánočních koled. Každý si ze soutěže něco odnesl. Ti, kdo se umístili, dostali diplom. Ale ti, kdo se neumístili, nemuseli být vůbec smutní, protože také něco dostali. Dostali pamětní list jako poděkování za účast v soutěži. Zpěváci a zpěvačky, kteří se umístili na prvních třech místech, postoupili do obvodního kola.  Tam poměří  síly  se  žáky a žákyněmi  z ostatních škol.  Myslím si, že si to všichni moc užili, a že ze sebe každý vydal to nejlepší. Už se těším na příští rok.
                                                            Lucie Hatiarová, 8.A

Výsledky soutěže 


I. kategorie

1. Ž. Seifertová
2. T. Tachecí
3. N. Janečková, K. Dvořáková, N. TesařováII. kategorie

1. N. Janotová
2. B. Fatková, S. Schätzová
3. N. Růžičková, L. BenickáIII. kategorie

1. N. Ondová, Z. Löwingerová
2. T. Černá, D. Kratochvílová
3. T. Smetanová


IV. kategorie

1. O. Fialová
2. A. Phamová, L. Fílová
3. L. Hatiarová

        

více fotografií zde 

 

2014

obvodní kolo

V ZŠ Meteorologická se 9. prosince uskutečnil již 16. ročník pěvecké soutěže Vánoční nota. V příjemné předvánoční atmosféře se zde sešli zpěváci a zpěvačky ze ZŠ Ohradní, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ L. Coňka a ZŠ Meteo. Nejsilněji byla zastoupena druhá a třetí kategorie zpěváků, což byli žáci a žačky od 2. do 5. třídy. V porotě usedly paní učitelky z hostujících škol. Soutěžící zazpívali jednu píseň za doprovodu klavíru, houslí, flétny nebo za doprovodu reprodukované hudby. Všechny předvedené výkony byly odměněny potleskem. Porota ocenila nejlepší zpěváky a zpěvačky, kteří si kromě diplomů odnesli i perníkové zvonečky. Zvláštní cena za hudební doprovod ( housle )byla udělena Báře Tachecí ze ZŠ Meteo.

V pátek 28. listopadu se v naší škole ZŠ Meteorologická konalo školní kolo pěvecké soutěže Vánoční nota. Všichni soutěžící si připravili písničku. Zazpívali za doprovodu klavíru nebo reprodukované hudby. Všechny výkony byly odměněny potleskem. Nejlepší zpěváci postupují do obvodního kola, které se bude konat 9. prosince opět v naší škole.
Všem postupujícím držíme palce a těšíme se na pěkná vystoupení.


 

2013


OBVODNÍ KOLO 

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ METEOROLOGICKÁ

DEN KONÁNÍ: STŘEDA 11. PROSINCE 2013

 

OBVODNÍHO KOLA SE ZÚČASTNILI ŽÁCI ZE ZŠ METEOROLOGICKÁ, JÍLOVSKÁ, L. COŇKA A ZŠ OHRADNÍ. 

SOUTĚŽ BYLA ROZDĚLENA DO 5 KATEGORIÍ:

 

I. KATEGORIE: 1. TŘÍDA, II. KATEGORIE: 2. A 3. TŘÍDA, III. KATEGORIE: 4. A 5. TŘÍDA, IV. KATEGORIE: 6. A 7. TŘÍDA, V. KATEGORIE: 8. A 9. TŘÍDA

 

KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ ZAZPÍVAL JEDNU PÍSNIČKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU. PŘED VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ SE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZPĚVÁKŮM PŘEDSTAVIL PĚVECKÝ SBOR ZVONEK ZE ZŠ METEOROLOGICKÁ. VŠICHNI OCENĚNÍ ZPĚVÁCI DOSTALI DIPLOM A PERNÍK VE TVARU HVĚZDY. OSTATNÍ ÚČASTNÍCI PĚVECKÉ SOUTĚŽE OBDRŽELI PAMĚTNÍ LIST. SOUTĚŽ SI VŠICHNI MOC UŽILI. 

 

NAPSALA LUCIE HATIAROVÁ, 6. A

 

Výsledky 

I. kategorie - 1.třída

1. Nicol Ondová ( ZŠ Meteorologická )

2. Dominika Pelikánová ( ZŠ Meteorologická )

    Veronika Hubatková ( ZŠ Jílovská )

3. Rozálie Krycnerová (ZŠ Jílovská )

    Rozárie Kuželková ( ZŠ Meteorologická )

    Eva Baldriánová ( ZŠ Meteorologická )

 

II. Kategorie 2. a 3. třída

1. Vojtěch Pošíval ( ZŠ Jílovská )

2. Jonáš Střelec ( ZŠ L. Coňka )

    Denisa Kvasničková ( ZŠ L. Coňka )

3. Tereza Smetanová ( ZŠ Meteorologická )

    Daniela Kratochvílová ( ZŠ Meteorologická )

    Vojtěch Holeček ( ZŠ Jílovská )

 

III. kategorie - 4. a 5. třída

1. Natálie Stamenovová ( ZŠ L. Coňka )

2. Ema Kretíková ( ZŠ Meteorologická )

    Martina Hrůzová ( ZŠ Meteorologická )

    Kateřina Michalová ( ZŠ Jílovská )

3. Olina Fialová ( ZŠ Meteorologická )

    Daniela Zirnsáková ( ZŠ Meteorologická )

    Hana Suljič (ZŠ Jílovská )

    Eliška Topolová ( ZŠ Jílovská )

 

IV. kategorie - 6. a 7. třída

1. Tomáš Piller ( ZŠ Jílovská )

2. Kateřina Marvanová ( ZŠ Jílovská )

    Lucie Miláčková ( ZŠ Ohradní )

3. Terezka Marková ( ZŠ Ohradní )

    Dominika Holubová ( ZŠ Jílovská )

    Anna Phamová ( ZŠ Meteorologická )

    Zuzana Horčíková ( ZŠ Meteorologická )

 

V. kategorie - 8. a 9 třída

1. Kristýna Vránová ( ZŠ Ohradní )

2. Jan Pokorný ( ZŠ Jílovská )

3. Veronika Kubů ( ZŠ Ohradní )

 

2012

Dne 30. 11. 2012 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže „vánoční nota“. Ti nejlepší zpěváci postoupili do kola obvodního, které se konalo dne 12. 12. 2012 rovněž v prostorách naší školy. Spolu s námi se této soutěže zúčastnily také ZŠ Jílovská, ZŠ Písnice, ZŠ Ohradní a ZŠ U Krčského lesa.

      

Žáci byli podle ročníků rozděleni do 5-ti kategorií, ve kterých soutěžili v sólovém zpěvu.
Soutěž zakončilo vystoupení školního pěveckého sboru.

Z naší školy se v obvodním kole umístili tito žáci:

2. místo Jan Kretík I. KATEGORIE 1. C
3. místo Alenka Phamová II. KATEGORIE 3. B
2. místo Martina Hrůzová III. KATEGORIE 4. A
3. místo Ema Kretíková III. KATEGORIE 4. B
3. místo Kristýma Šimaničová III. KATEGORIE 5. A
3. místo Kateřina Obrazová V. KATEGORIE 9. A

 

Děkujeme všem školám za jejich účast v této pěvecké soutěži, vítězům ještě jednou blahopřejeme a budeme se těšit na setkání s Vámi na dalším ročníku pěvecké soutěže „vánoční nota“.  Více obrázků zde.

Dita a Soňa
 

2011

2011                                                                                                       

Letošní již 13. ročník Vánoční noty se konal opět úspěšně a setkal se s velkým zájmem publika i soutežících.

umístění našich žáků:


kategorie II. (2. a 3. ročník)

1. Daniela Zirnsáková
2. Matthias Khou
3. Eva Popová


kategorie III. (4. a 5. ročník)

2. Kristian Petřvaldský
3. Zuzana Kuželková

kategorie IV. (6. a 7. ročník)

1. Hynek Tomáško
2. Eliška Nová

kategorie V. (8. a 9. ročník)

2. Kateřina Obrazová
3. Petra Pazderová

 

 

 

 

2010

Dne 8.12.2010 v naší škole proběhlo obvodní kolo již tradiční pěvecké soutěže „Vánoční nota“.

Letos to je přesně dvanáct let, kdy byla soutěž založena.

Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií, dle svého věku .

Účastníci si připravili jednu píseň s libovolnou tematikou.
Nezapomenutelný byl „raper“ ze ZŠ Ohradní anebo „šumař z Karlova mostu“ v podání Ondřeje Kříže.

Celá soutěž proběhla v přátelské a milé atmosféře.

Všem zúčastněným moc děkujeme a těm, co se medajlově umístili, srdečně gratulujeme.

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana