Večerníček

 Téma tohoto projektu se ujalo ve všech třídách prvního stupně a děti se s vervou vrhly do třítýdenního pátrání, vyhledávání, sledování, porovnávání, vytváření i prezentování. Během té doby se setkávali žáci napříč třídami i ročníky. Starší si vyzkoušeli i role tazatelů v rámci ankety, na chvíli byli i mentory či tutory svým mladším spolužákům. Vytvářeli pro ně i různé hry a omalovánky. Zahráli jim divadlo. Ve všech třídách i na chodbách jste během března mohli pozorovat čilý, i když místy na první pohled nenápadný, večerníčkovský ruch. Česká tradice pohádek před spaním pro nás byla i motivací k dalšímu ročníku Noci s Andersenem. Proto věříme, že velká výstava prací dětí 1. až 5. ročníku naší školy, zahájená právě 23. 3. 2018, vás potěší. Možná, že tu mají premiéru budoucí spisovatelé, ilustrátoři, dramaturgové a redaktoři, herci, loutkoherci, animátoři… Rozhodně ale všichni ukázali, co dokážou už nyní!

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana