Virtuální prohlídka


Zvětšit mapu


Zvětšit mapu

 

 

Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle. Členitá architektura a parková úprava areálu působí velmi příjemně, škola má dvě tělocvičny, jedno hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Děti mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. 

Dětem je ve škole dobře, cítí se v ní pohodově, což opakovaně ukazují naše ankety a rozhovory. Přátelské a bezpečné prostředí považujeme za velmi důležité. Mezi dětmi a učiteli převládají přátelské, rovnocenné vztahy. Učitelé trvají na dodržování pravidel, ale zároveň projevují velké pochopení, nadhled i smysl pro humor, a vždy si najdou čas dítě vyslechnout, když za nimi přijde s nějakým problémem. Děti mají viditelný vliv na život školy, mimo jiné i prostřednictvím funkční dětské samosprávy, která se podílí nejen na chodu školy, ale i městské části. V mnoha školách není samozřejmé, aby se děti zapojovaly do grantů, aby jednaly s dospělými partnery a institucemi – u nás ano.

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu. S angličtinou začínáme už v 1. třídě, od 6. třídy si děti mohou vybrat druhý cizí jazyk. Ve 4. a 5. třídě si děti vybírají volitelný předmět - anglickou konverzaci, přírodní vědy a cizinci s odlišným mateřským jazykem a indikované děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají prohloubenou výuku češtiny. 

 

                                                              

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana