Výchovný poradce a kariérové poradenství

Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová - výchovný poradce
kontakt: bohumila.janhubova@zsmeteo.cz

telefon: 242 446 642

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

Online konzulatce je možná po předchozí domluvě, nejlépe na Teams, či mailové domluvě.


CERMAT - Jednotná přijímací zkouška 2021

Opatření obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021 ZDE 

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU ZDE

Seznam s odkazy na střední školy ZDE 

Pozvánka na den otevřených dveří v Gymnáziu Botičská ZDE


 

Kariérové poradenství

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

a) Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)
- podání přihlášky do 30.11.2020
- talentové zkoušky 2.1.–15.1.2021
- talentové zkoušky na konzervatoře 15.–31.1.2021
- talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2.1.–15.2.2021

b) Žáci přinesou VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení nejpozději  do 17.2.2021 (z důvodu jarních prázdnin ve dnech 22.2.-28.2.)

c) Žáci obdrží zápisový lístek

d) Střední školy a víceletá gymnázia

- podání přihlášky řediteli SŠ do 1.3.2021

e) Přijímací zkoušky

- školní přijímací zkoušky v oborech bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky 22.4.2021–30.4.2021

- jednotné i školní přijímací zkoušky do maturitních oborů 12.4.2021–28.4.2021

- jednotné přijímací zkoušky

čtyřleté obory vzdělávání

 

1. termín 3. 5. 2021

2. termín 4. 5. 2021

 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín 5. 5. 2021
2. termín 6. 5. 2021

 

náhradní termín pro všechny obory 

1. termín 2. 6. 2021
2. termín 3. 6. 2021

 Tiskopisy přihlášek na střední školy

Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem) [PDF, 288 kB]
Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na výchovného poradce nebo jsou k dispozici na recepci školy.

  !   Na přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.
Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.
Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

 

IZO ZŠ Metorologická 

102101132

 

 

 

 


 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana