Výchovný poradce a kariérové poradenství

Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová - výchovný poradce
kontakt: bohumila.janhubova@zsmeteo.cz

telefon: 242 446 642

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00

Online konzulatce je možná po předchozí domluvě, nejlépe na Teams, či mailové domluvě.

 

Seznam s odkazy na střední školy ZDE 

Pozvánka na den otevřených dveří v Gymnáziu Botičská ZDE


 

Kariérové poradenství

 Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021


a. Umělecké školy a konzervatoře (obory vzdělávání s talentovou zkouškou)
- podání přihlášky do 30. 11. 2020
- talentové zkoušky 2. – 15. 1.2021
- talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1.2021
- talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2021

b)Žáci přinesou VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení

     nejpozději  do 17. 2. 2021 (z důvodu jarních prázdnin ve dnech

                                                22. 2. - 28. 2.)

c) Žáci obdrží zápisový lístek
d)Střední školy a víceletá gymnázia
- podání přihlášky řediteli SŠ do 1. 3. 2021
e) Přijímací zkoušky
- školní přijímací zkoušky v oborech bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky
22. 4. 2021 – 30. 4. 2021
- jednotné i školní přijímací zkoušky do maturitních oborů 12. 4. 2021 – 28. 4. 2021

- jednotné přijímací zkoušky
čtyřleté obory vzdělávání - 1. termín 12. 4. 2021
                                         2. termín 13. 4. 2021
obory šestiletých a osmiletých gymnázií - 1. termín 14. 4. 2021
                                                               2. termín 15. 4. 2021
náhradní termín pro všechny obory - 1. termín 12. 5. 2021
                                                       2. termín 13. 5. 2021

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana