Vzdělávání a začleňování cizinců

 Cizinci tvoří již několik let asi desetinu žáků naší školy. Většinou jsou to děti vietnamské národnosti, ostatní cizinci jsou původem z různých jiných zemí. Vzdělávání a začleňování cizinců je dnes již běžnou součástí našeho vzdělávacího programu. Pro tyto děti je prioritou zvládnout český jazyk - v tomto smyslu je čeština vlastně dalším cizím jazykem, který vyučujeme.

V rámci podpory vzdělávání a začleňování cizinců jsme pravidelnými úspěšnými příjemci grantů a dotačních programů. Kromě toho spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se na integraci cizinců podílejí:

Centrum pro integraci cizinců

META

Inkluzivní škola

Integrační centrum Praha

South East Asia - liaison (SEA-l) - začleňování cizinců

K podpoře žáků cizinců naší školy jsme využili možnosti otevřít volitelný předmět Čeština pro cizince, kam někteří z žáků rovněž docházejí.

Od října 2018 budou na naší škole probíhat dva odpolední kurzy pro žáky s částečnou znalostí českého jazyka. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, v pondělí 1.stupeň, v úterý 2.stupeň.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana