Zápis do 1. třídy

2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro rok 2021/2022

Termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy: 1. 4. - 30. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy - základní informace a kritéria přijetí.

Vyhláška č.4 o školských obvodech základních škol účinnost 1. 4. 2021 - str. 93

Informace k trvalému pobytu dítěte zajišťuje škola v součinnosti s MČ Praha-Libuš. (viz.info)

Odkaz na rezervaci konkrétního termínu a času zápisu.

    Dokumenty ke stažení

  

 

      

Proč se zapsat do naší školy


Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého, nově s rozšířenou výukou TV o jednu hodinu (karate do nebo klasická TV).


Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.


V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI.


Od 4. ročníku nabízíme rozšířené jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích.Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.


Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.


Přijďte se k nám podívat

 

 

  

 

 

Co má umět předškolák

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana