Zápis do 1. třídy

Zápis do 1.ročníku na školní rok 2018/2019, ve kterém budeme přijímat maximálně 90 žáků, proběhne 25.4.2018.
Vzhledem k tomu, že očekáváme větší množství zapisovaných dětí, bude zápis probíhat po celý den, v časech 9 - 12, 12.30 - 18 hodin.

K zápisu se musí dostavit znovu i ty děti, u kterých bylo pro školní rok 2017/2018 rozhodnuto o odkladu školní docházky. 

                    KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Děti budou přijímány podle níže uvedených kritérií, shodných pro třídy programu Amos i programu Montessori.

A. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 17/2016 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, kromě „staré“ Písnice) –
5 bodů.
Bližší informace o spádovém území jsou k dispozici na webu školy. Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

·     - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

·       - potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

B. Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha – Libuš, avšak mimo školský obvod (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 17/2016 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, „stará“ Písnice) – 3 body. Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

·     - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

·       - potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

 C. Individuální sociální situace dítěte – do školy již dochází sourozenec dítěte – 1 bod.

 

·        Dokumenty ke stažení

  

      

Proč se zapsat do naší školy


Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého, nově s rozšířenou výukou TV o jednu hodinu (karate do nebo klasická TV).


Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.


V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI.


Od 4. ročníku nabízíme rozšířené jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích.Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.


Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.


Přijďte se k nám podívat

 

 

  

 

 

Co má umět předškolák

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana