Zápis do 1. třídy

Třídní schůzky rodičů dětí přijatých do budoucích 1. tříd se konají ve středu 27. 6. 2018 od 17 hodin v budově školy.

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

k 29. 6. 2018

Rozhodnutí o zařazení žáků do přípravné třidy ZDE.

Usnesení o přerušení správního řízení dítěte k základnímu vzdělání ZDE.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělání ZDE.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno v písemné podobě.

SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – děti jsou uvedeny pod čísly správního řízení

801/2018, 803/2018, 804/2018, 806/2018, 807/2018, 809/2018, 810/2018, 811/2018, 813/2018, 814/2018, 816/2018, 817/2018, 818/2018, 819/2018, 820/2018, 821/2018, 826/2018, 827/2018, 828/2018, 830/2018, 831/2018, 833/2018, 834/2018, 836/2018, 839/2018, 842/2018, 843/2018, 844/2018, 846/2018, 847/2018, 848/2018, 849/2018, 850/2018, 852/2018, 853/2018, 854/2018, 857/2018, 859/2018, 860/2018, 861/2018, 862/2018, 863/2018, 867/2018, 868/2018, 870/2018, 871/2018, 872/2018,  874/2018, 875/2018, 880/2018, 882/2018, 884/2018, 887/2018, 890/2018, 893/2018, 894/2018, 895/2018, 896/2018, 897/2018, 899/2018, 900/2018,  903/2018, 904/2018, 905/2018, 909/2018, 910/2018, 913/2018, 914/2018, 915/2018, 923/2018, 924/2018, 955/2018 (podtržená čísla znamenají zařazení dítěte do třídy Montessori)

 

Děti s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019

805/2018, 812/2018, 825/2018, 829/2018, 835/2018, 838/2018, 840/2018, 845/2018, 851/2018, 855/2018, 856/2018, 858/2018, 864/2018, 877/2018, 878/2016, 883/2018, 885/2018, 886/2018, 889/2018, 891/2018, 892/2018, 898/2018, 901/2018, 906/2018, 907/2018, 911/2018, 912/2018, 916/2018, 918/2018

Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky nebude zasíláno v písemné podobě, můžete si ho však vyzvednout od středy 16 5. 2018 v kanceláři školy. Rodiče dětí, pro které požadují odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, se musí znovu dostavit k zápisu do první třídy v dubnu 2019. Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání v souladu s §37 odst. 4 školského zákona.

Nepřijaté děti pro školní rok 2018/2019

822/2018, 879/2018, 888/2018, 902/2018

Přijaté děti, které nastoupí do jiné ZŠ

802/2018, 815/2018, 837/2018, 865/2018, 869/2018, 873/2018, 876/2018, 908/2018, 909/2018, 910/2018

Přerušená správní řízení (chybějící dokumenty či vyš. v PPP)

841/2018, 866/2018

Seznam dětí přijatých do přípravné třídy

829/2018, 838/2018, 840/2018, 845/2018, 851/2018, 855/2018, 856/2018, 877/2018, 878/2018, 885/2018, 891/2018, 906/2018, 916/2018, 917/2018, 919/2018

Seznam dětí NEPŘIJATÝCH do přípravné třídy (děti s bydlištěm mimo MČ Praha – Libuš)

808/2018

Mgr. Alena Stehlíková, statutární zástupkyně ředitele

 

Zápis do 1.ročníku na školní rok 2018/2019, ve kterém budeme přijímat maximálně 90 žáků, proběhne 25.4.2018.
Vzhledem k tomu, že očekáváme větší množství zapisovaných dětí, bude zápis probíhat po celý den, v časech 9 - 12, 12.30 - 18 hodin.

K zápisu se musí dostavit znovu i ty děti, u kterých bylo pro školní rok 2017/2018 rozhodnuto o odkladu školní docházky. 

 

                    KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Děti budou přijímány podle níže uvedených kritérií, shodných pro třídy programu Amos i programu Montessori.

A. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 17/2016 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, kromě „staré“ Písnice) –
5 bodů.
Bližší informace o spádovém území jsou k dispozici na webu školy. Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

·     - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

·       - potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

B. Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha – Libuš, avšak mimo školský obvod (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 17/2016 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, „stará“ Písnice) – 3 body. Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

·     - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

·       - potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

 C. Individuální sociální situace dítěte – do školy již dochází sourozenec dítěte – 1 bod.

 V Praze dne 15.2.2018

·        

    Dokumenty ke stažení

  

      

Proč se zapsat do naší školy


Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého, nově s rozšířenou výukou TV o jednu hodinu (karate do nebo klasická TV).


Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.


V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI.


Od 4. ročníku nabízíme rozšířené jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích.Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.


Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.


Přijďte se k nám podívat

 

 

  

 

 

Co má umět předškolák

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana