Zápis do 1. třídy

Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd:

1.A

Mgr. Hedvika Mašková

1.B

Mgr. Eva Nývltová

1.C

Mgr. Lara Vogeltanzová

2.M1

Mgr. Radmila Falgenhauerová

858/2017

815/2017

881/2017

841/2017

857/2017

849/2017

847/2017

805/2017

823/2017

837/2017

846/2017

840/2017

838/2017

872/2017

845/2017

873/2017

831/2017

856/2017

809/2017

812/2017

813/2017

865/2017

826/2017

818/2017

851/2017

889/2017

871/2017

827/2017

842/2017

819/2017

814/2017

806/2017

850/2017

868/2017

829/2017

884/2017

854/2017

834/2017

810/2017

 

869/2017

879/2017

832/2017

 

870/2017

822/2017

830/2017

 

867/2017

877/2017

833/2017

 

801/2017

800/2017

874/2017

 

804/2017

808/2017

848/2017

 

803/2017

866/2017

 

 

880/2017

825/2017

 

 

811/2017

807/2017

 

 

853/2017

820/2017

 

 

 

860/2017

 

 

28. 8. 2017, Mgr. Alena Stehlíková, zástupkyně ředitele

 

Dokumenty ke stažení

 

 

 

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

   se bude konat ve středu 21. 6. 2017 od 17 hodin. Rodiče dětí zapsaných do tříd Amosu se sejdou ve třídě 6.A, rodiče dětí zapsaných do třídy Montessori ve třídě 1.M. Předmětem schůzky bude seznámení s organizací školního roku 2017/2018, pomůckami, dokumenty apod.

 

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2017/2017 k 31. 5. 2017

   O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

   Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout od středy 24. 5. 2017 v kanceláři školy. 

   Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno v písemné podobě.

SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – děti jsou uvedeny pod čísly správního řízení

800/2017, 801/2017, 802/2017, 803/2017, 804/2017, 805/2017, 806/2017, 807/2017, 808/2017, 809/2017, 810/2017, 811/2017, 812/2017, 813/2017, 814/2017, 815/2017, 818/2017, 819/2017, 820/2017, 822/2017, 823/2017, 825/2017, 826/2017, 827/2017, 828/2017, 829/2017, 830/2017, 831/2017, 832/2017, 833/2017, 834/2017, 836/2017, 837/2017, 838/2017, 840/2017, 841/2017, 842/2017, 845/2017, 846/2017, 847/2017, 848/2017, 849/2017, 850/2017, 851/2017, 853/2017, 854/2017, 856/2017, 857/2017, 858/2017, 859/2017, 860/2017, 865/2017, 866/2017, 867/2017, 868/2017, 869/2017, 870/2017, 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017, 877/2017, 879/2017, 880/2017, 881/2017, 884/2017, 887/2017,  889/2017, 891/2017

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018

816/2017, 855/2017, 862/2017, 864/2017, 885/2017, 883/2017, 890/2017, 821/2017, 824/2017, 888/2017, 817/2017, 861/2017

   Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky nebude zasíláno v písemné podobě, můžete si ho však vyzvednout od středy 24. 5. 2017 v kanceláři školy. Rodiče dětí, pro které požadují odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu do první třídy v dubnu 2018. Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání v souladu s §37 odst. 4 školského zákona.

Nepřijatí žáci pro školní rok 2017/2018

839/2017, 843/2017, 844/2017, 852/2017, 876/2017, 882/2017, 886/2017

Mgr. Alena Stehlíková, pověřená řízením školy

 

 

6. 3. 2017

   Upozorňujeme rodiče dětí, kterým byl v naší škole v roce 2016 udělen odklad povinné školní docházky, že se musí k zápisu dostavit znovu (stačí bez dítěte, pouze s vyplněnou „Žádostí o přijetí dítěte do 1. třídy“). Pokud si pro své dětí vybrali jinou školu, dostaví se k zápisu tam. Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, by měli vyplněnou a potvrzenou „Žádost o odklad povinné školní docházky“ společně s ostatními náležitostmi odevzdat přímo v den zápisu do školy. Přípravná třída bude otevřena, pokud do ní bude přihlášeno minimálně 10 (spádových) dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky. Potřebné žádosti naleznete ke stažení níže.

Mgr. Alena Stehlíková

pověřená dočasným řízením školy

 

  • Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku zde
  • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy zde
  • Žádost o odklad povinné školní docházky zde
  • Kritéria přijetí do 1. ročníku 2017/2018 ke stažení zde: 

 

 

Vážení rodiče, 

   podle novely školského zákona bude v rozporu s letitou praxí ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PROBÍHAT AŽ V DUBNU 2017. Podrobné informace o spádových územích naleznete zde.

 

      

Proč se zapsat do naší školy


Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého.


Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.


V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI.


Od 4. ročníku nabízíme rozšířené jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích.


Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy.


Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.


Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.


Přijďte se k nám podívat

 

 

  

 

 

Co má umět předškolák

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana