Zápis do 1. třídy

Zápis do 1.třídy pro rok 2019/2020 bude probíhat v pondělí 29.4. 8:00-12:00 a 13:00-17:00.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Děti budou přijímány podle níže uvedených kritérií, shodných pro třídy programu Amos i programu Montessori.

A. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, kromě „staré“ Písnice) – 5 bodů
Bližší informace o spádovém území jsou k dispozici na webu obce. 

Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

 - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

  - potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

B. Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha – Libuš, avšak mimo školský obvod (dáno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o školských obvodech základních škol) - část území MČ Praha – Libuš, „stará“ Písnice) – 3 body

Trvalý pobyt dítěte se dokládá:

 - vyplněnou přihláškou k základnímu vzdělávání s uvedením trvalého pobytu dítěte a dokladem totožnosti jednoho zákonného zástupce dítěte, který má s dítětem shodný trvalý pobyt, uvedený v přihlášce k základnímu vzdělávání nebo

potvrzením o trvalém pobytu dítěte vydaným ÚMČ Praha – Libuš.

 C. Individuální sociální situace dítěte – do školy již dochází sourozenec dítěte – 1 bod.

 V Praze dne 31.1.2019,
 Mgr. Jaroslav Kulik,
 ředitel školy

    Dokumenty ke stažení

  

 

      

Proč se zapsat do naší školy


Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého, nově s rozšířenou výukou TV o jednu hodinu (karate do nebo klasická TV).


Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.


V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy AMOS a třídy MONTESSORI.


Od 4. ročníku nabízíme rozšířené jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině a v kroužcích.Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách.


Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.


Přijďte se k nám podívat

 

 

  

 

 

Co má umět předškolák

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana