Zápis do přípravné třídy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – je nutno splnit OBĚ kritéria:
1) Dítě má trvalý pobyt v MČ Praha – Libuš
2) Dítě má povolen odklad školní docházky


   Děti přijímáme do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek. Přednostně budou přijímány děti zapsané do 1. ročníku v naší škole. Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15.

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana