Zápis do přípravné třídy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – je nutno splnit OBĚ kritéria:
1) Dítě má trvalý pobyt v MČ Praha – Libuš
2) Dítě má povolen odklad školní docházky byla mu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) doporučena docházka do přípravné třídy


Děti přijímáme do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek. Přednostně budou přijímány děti zapsané do 1. ročníku v naší škole. Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15. Přihlášku do přípravné třídy potvrzenou PPP nebo SPC je třeba škole doručit do 31. 5. 2018.

Žádost o přijetí do přípravné třídy ke stažení ZDE

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana