Zápis do přípravné třídy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – je nutno splnit OBĚ kritéria:
1) Dítě má trvalý pobyt v MČ Praha – Libuš
2) Dítě má povolen odklad školní docházky a byla mu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) doporučena docházka do přípravné třídy


Děti přijímáme do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek. Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15. Přihlášku do přípravné třídy potvrzenou PPP nebo SPC je třeba škole doručit do 31. 5. 2019.

Formuláře k vyplnění žádosti do přípravné třídy budou zveřejněny nejpozději k 1.4.2019.

V Praze dne 31. 1. 2019, Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana