Zápis do přípravné třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se v zákonném termínu do 31. 5. nepřihlásilo do přípravné třídy dostatečné množství dětí, přípravná třída ve školním roce 2017/2018 otevřena nebude.

1. 6. 2017    Mgr. Alena Stehlíková, pověřená řízením školy

 

Vážení rodiče,


   do 31.5.2017 přijímáme přihlášky do přípravné třídy na školní rok 2017/2018. Přihláška je ke stažení
ZDE.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – je nutno splnit OBĚ kritéria:
1) Dítě má trvalý pobyt v MČ Praha – Libuš
2) Dítě má povolen odklad školní docházky


   Děti přijímáme do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek. Přednostně budou přijímány děti zapsané do 1. ročníku v naší škole. Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15.

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana