Mgr. Lenka Zaliberová Učitelé, Školní poradenské pracoviště

Umístění

2.patro- kabinet C311

Konzultační hodiny

Na konzultace je vhodné objednat se předem, další konzultace jsou možné dle telefonické domluvy.
mobil: 604 412 128 

V poradenství je pro mne nejdůležitejší příjimajíci přístup ke klientovi. Myšlenka, kterou se řídim ,,Ve dvou se to táhne líp!"

   

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové, na této škole působím jako psycholožka od května 2018, nabízím vám možnost společnými silami se zabývat tím, co vás trápí a hledat možnosti změny. Jako školní psycholožka jsem nezávislým odborníkem, který může poskytovat poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Při své práci se řídím etickými normami své profese a jsem vázáná mlčenlivostí.

Tyto služby lze například využít v případě, když:

Žáci:

 • Mám problém se spolužáky a nevím, jak je zvládnout
 • Mám pocit, že mi učení vůbec nejde, nebo mi učitel nerozumí
 • Mám z něčeho obavy, strach a chci si o tom promluvit
 • Děje se něco, co nemám komu říct (hádky rodičů, násilí, konflikty se sourozenci/kamarády/rodiči…)
 • Potřebuju si o čemkoli popovídat,  svěřit se      

Rodiče:

 • Máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • Vaše dítě má psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, a jiné potíže)
 • Cítíte narušení vztahů ve třídě, nebo chcete pomoci se zlepšením třídního klimatu, chcete si promluvit a sdílet své problémy či pocity                                                                                                                                                             

Školní psycholog se věnuje:

 • Individuální práci se žáky (orientační psychologická diagnostika, konzultace, krizové intervence)
 • Skupinové práci se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, intervence)
 • Komunikaci s rodiči žáků (podpora spolupráce školy a rodiny)
 • Práci s pedagogickými pracovníky (učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem prevence)
 • Spolupráci s vedením školy

Pokud se vyskytne potřeba poskytovat dítěti poradenskou službu, jsou o tom nejprve informováni rodiče. Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Školní psycholog poskytuje informace škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem samotného žáka a zákonných zástupců.

 

V případě akutní krize neváhejte využít službu: Linka důvěry pro děti: 116 111 (https://www.linkabezpeci.cz/)

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Lenka Zaliberová             

Kontaktní formulář