Mgr. Martina Exnerová Třídní učitelé, Školní poradenské pracoviště

Umístění

1. patro, C212

Konzultační hodiny

Každou první středu v měsíci v čase 16 - 17: případně individuálně po domluvě.

Školní metodik prevence
Speciální pedagog

Třídní učitelka v 8.A
Zastupující třídní v 8.B

Vyučující ČJ ve třídách 8.A, 8.B, 8.C
Předměty speciálně pedagogické péče
Doučování ČJ v 8.A
Výuka žáků s OMJ

Kontaktní formulář