Aktualizace školního vzdělávacího programu (ŠVP) od září 2022

11.7.2022 - Jaroslav Kulik

Vážení rodiče, milí žáci, škola se rozhodla jít do aktualizace ŠVP od září 2022, která je povinně stanovena vyhláškou MŠMT v rámci tzv. "malé revize RVP". Otázkou bylo, jestli se počká ještě rok. 

Hlavní myšlenkou je integrace nově zavedeného předmětu "Informatika" do ŠVP školy. 

V příloze naleznete jak samotný aktualizovaný ŠVP, tak vyjádření Školské rady k jeho změně.  

V zásadě se jedná o postupné zavedení nového předmětu "Informatika" do ŠVP, počínaje školním rokem 2022/2023 ve 4., 6. a 7. ročníku. 

Změna na I. stupni je na úkor předmětu ČVS, na II. stupni na úkor druhého cizího jazyka (německý jazyk, ruský jazyk) v 6. ročníku.

Dalšími body jsou: aktualizace ŠVP v rámci programu Montessori a zavedení předmětu "Český jazyk pro cizince" od 7. ročníku. 

K danému tématu připravujeme online setkání s vedením školy na konci srpna. 

S přáním hezkého léta

 

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy