MOŽNOSTI OSVOBOZENÍ Z ÚPLATY DRUŽINY A KLUBU

24.6.2024 - Veronika Formánková
MOŽNOSTI OSVOBOZENÍ Z ÚPLATY DRUŽINY A KLUBU

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI OSVOBOZENÍ Z ÚPLATY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

 

Dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

 

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává.

 

Z výše uvedeného důvodu bude žadateli vydáno rozhodnutí o odpuštění úplaty na celý školní rok.

 

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat! Pokud žadatel přestane přídavek pobírat, dojde k přerušení odpuštění úplaty a žadatel bude hradit školní družinu či školní klub již v plné výši od následujícího měsíce, kdy mu byla dávka odebrána.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies