Nečekaný úspěch v Eurorebusu.

7.11.2022 - Jaroslav Kulik

Od roku 2005 se naše škola pravidelně zúčastňuje soutěže Eurorebus, kterou pořádá společnost Terra - Klub o.p.s.. Do této soutěže se zapojují stovky škol. Od základních po střední.

Ve 27. ročníku jsme skončili na 1. místě mezi všemi základními školami v celé ČR.

Od počátku naší účasti se soutěže zúčastňuje většina tříd 2. stupně v kategoriích ZŠ 01, ZŠ 02. Mezi lety 2012 – 2018 se také zapojily vyšší třídy 1. stupně v kategorii Eurorebus Junior.

Soutěžní otázky byly zpočátku zaměřené na zeměpis, postupem let se okruh rozšířil i na otázky z dějepisu, přírodopisu a všeobecného přehledu.

Žáci vyplňují elektronická kola, bonusovky, za které sbírají body pro sebe, třídu i školu. Dnes již samozřejmě elektronicky. Dříve jsme ale odpovědi ze dvou korespondenčních kol posílali poštou.

Za dobu soutěže vždy naše třídy postupovaly do krajských kol, ale podařilo se nám postoupit 9x i do celostátního kola. 3x postoupila tříčlenná družstva v kategorii Eurorebus Junior a 6x za třídy 2. stupně v kategorii ZŠ 01 a ZŠ 02.

V loňském školním roce postoupily naše tři třídy 9. ročníku a třída 8.A do celostátního kola na základě dosažených bodů.

Tři zástupci (družstvo) z každé třídy vyplňovali vědomostní test a získané body se přičetly k získaným bodům za školu. V celkovém součtu se stalo neskutečné skutkem.

Ve 27. ročníku jsme skončili na 1. místě mezi všemi základními školami v celé ČR.

Obstáli jsme ve velké konkurenci škol. Je to obrovský úspěch, který je poděkováním za snahu žáků, za motivaci žáků vyučujícími a umožnění se této soutěže zúčastnit. Díky patří i rodičům, kteří podporovali své děti doma při vyplňování soutěžních testů.

Dne 18.10. nám byl slavnostně předán putovní pohár, který budeme mít vystavený ve škole do jarních měsíců. Poté nám bude předána zmenšenina tohoto poháru k trvalému vlastnictví. Na tom putovním bude už ale trvale štítek naší školy.

19.10. začal další, již 28 ročník. Přála bych naší škole, jejím žákům a kolegům, aby se úspěch alespoň ještě jednou zopakoval.

Zapsala Monika Exnerová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies