Noc s Andersenem

14.3.2024 - Veronika Formánková
Noc s Andersenem

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

 

jelikož se objevují dotazy typu „proč některé třídy nerealizují Noc s Andersenem, respektive proč zde děti nenocují“, dovoluji si uvést následující:

Noc s Andersenem má být výchovně- vzdělávací akce, která má za úkol prohloubit čtenářské dovednosti/čtenářskou gramotnost žáků, má přinést žákům obohacení o poznatky z literární tvorby, žáci mají šanci seznámit se s významnými, ale třeba také s autory pro ně ne zcela známými (více např. zde https://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html).

Noc s Andersenem je akcí, k níž se naše škola hlásí dobrovolně, je akcí, která je v naší škole tradiční. Nicméně tato akce má dvě roviny – výchovně vzdělávací a bonusovou. Výchovně vzdělávací část je popsána výše, bonusem (přidanou hodnotou) je možnost přespávání žáků ve škole.

V tomto ohledu jako ředitel školy jsem se rozhodl, že budu respektovat přístup třídních učitelů – jejich zkušenost se třídou z let minulých (kdy se vyskytly případy, že děti nespaly ani po půlnoci, některé ani do rána), ale i jejich současnou zkušenost se spoluprací s žáky v rámci výuky i jejich chováním. Celá akce trvající přes noc do druhého dne pak totiž postrádá význam, neboť děti se Noci s Andersenem účastní mnohdy jenom z důvodu přespání, nikoliv z důvodu, že se těší na připravené akce.  

Jsou školy, v nichž Noc s Andersenem probíhá rovněž bez přespání, a takto k tomu tyto školy přistupují dlouhodobě. Je tedy na třídním učiteli, jak se rozhodne realizovat Noc s Andersenem, a já z tohoto pohledu dávám našim učitelům plnou důvěru, jakým způsobem k realizaci přistoupí (bližší informace vám učitelé poskytnou na stránkách tříd).

Noc s Andersenem tedy může probíhat trojím způsobem:

  1. celé dopoledne jako např. čtenářská dílna,
  2. odpoledne a večer, kdy po ukončení akce si rodiče přeberou své děti,

nebo

     3. i s přespáním přes noc.

 

Děkuji za pochopení

 

PhDr. Alexandros Charalambidis

ředitel školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies