Úspěchy žáků

20.6.2024 - Veronika Formánková
Úspěchy žáků

Cizí jazyky a soutěže

 
Žáci naší školy jsou velmi šikovní a kreativní a zapojují se do různých soutěží.
Skupina ze 7.C, která si vybrala jako druhý cizí jazyk němčinu, se nadšeně vrhla do soutěže, kterou vypsalo nakladatelství, podle jehož učebnic se žáci jazyk učí. Měli za úkol tvořit různé projekty na téma z učebnice. Vybrali si téma Die Tschechische Republik – Das ist unser (mein) Land.
Na toto téma v hodinách německého jazyka psali různé texty, vyrobili stolní hry, připravili prezentaci, audionahrávku, výtvarně zpracovali plakát a artefakty. Hodnotila se originalita nápadů, kreativita, výtvarné nebo jiné umělecké zpracování, samostatný jazykový projev na úrovni odpovídající pokročilosti soutěžících, osobní zkušenosti nebo vklad žáků.
I když v této skupině jsou začátečníci, dokázali vytvořit pěkný projekt a stali se absolutním vítězem. Nyní již zaslouženě čekají na sladkou odměnu.
Gratulujeme! 
 
-------------------------------
 
Používat moderní metody v hodinách cizích jazyků se vyplatí.
Někteří žáci naší školy si na začátku školního roku objednali anglický časopis Play a každý měsíc se těšili na nové číslo.
S časopisem jsme v průběhu roku pracovali v hodinách anglického jazyka. Nejvíce se dětem líbila rubrika s legračními příběhy. A právě napsání sedmi vlastních příběhů na zadaná témata a vytvoření sedmi obrázků k nim, bylo za úkol v soutěži.
Jejich snaha byla nakonec korunována úspěchem! Tým, který tvořila většina žáků z 4. a 5. třídy Montessori a žačky ze 3.A a 4.A, vyhrál a nyní čeká na pizza party a knihu.
Gratulujeme!
 
 
 
------------------------------
 
 
Naše "anglické hvězdy" se 13. května zúčastnily Mezinárodní soutěže v anglickém jazyce ENGLISHSTAR.
Tento rok se soutěže zúčastnilo 300 škol a 6687 soutěžících. Soutěž probíhala také na Slovensku a v Srbsku.
Pravidla soutěže zůstala stejná jako v předchozím ročníku.
Zde je jejich stručné shrnutí:
žáci soutěžili v 9 kategoriích, přičemž každá kategorie odpovídala jednomu ročníku (STAR 1 žáci prvního ročníku až STAR 9 žáci devátého ročníku). Žáci osmiletých gymnázií soutěžili v kategoriích odpovídajících jejich ročníku.
V každé kategorii bylo letos uděleno až 5 cen.
Základním kritériem pro určení výherců byl počet získaných bodů.
 
A jak dopadly naše děti v testech? 
Úspěšnost H. Saito (8.C) byla 100 %, E. Černohousové (3.C) 99 %, L. Hrtánkové (7.B) 96 %, T. Kazdové (5.C) 96 %, P. Phana (4.A) 94 %, T. Neškudly (4.A) 94 %, B. Lama (4.A) 93 %, D. K. Nguyena (4.A) 92 %, T. M. Danga (4.A) 90 %, M. Hrtánka (5.C) 90 %. U ostatních zúčastněných se úspěšnost v testech pohybovala od 59 % do 89 %.
Gratulujeme! 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies