Září 2021

8.10.2021 - Lenka Gruntová
Září 2021

Jak jsme se seznamovali 

1. týden
Naše první dny jsou ve znamení seznamování se spolužáky a školním řádem. Postupně se učíme orientovat v prostorech školy.
Ve třídě jsme si vytvořili pravidla, která nás budou provázet po celý rok. 
Vypracovali jsme první úkoly v našem novém pracovním sešitě a v pracovních listech.
 
Seznámení se spolužáky a se skřítkem Metískem
Vytváříme pravidla třídy
Usilovně pracujeme v pracovním sešitě, v pracovních listech a zkoumáme roční období, měsíce v roce, dny v týdnu a aktuální počasí
 
2. týden
V tomto týdnu pokračujeme v seznamování školy a okolí. K těmto účelům jsme si vytvořili mapu a zakreslujeme si, která místa se chystáme navštívit, současně provádíme uvolňovací cviky.
V okolí školy nacházíme přírodniny, které zkoumáme.
Učíme se nové básničky a písničky.
Na psaní se připravujeme grafomotorickými cviky, které nám pomáhají uvolňovat ruce. Využíváme tabuli a velké formáty papíru.
 
Průzkum školy a okolí - mapa (návštěva cvičné kuchyňky, školní psycholožky Lenky, tělocvičny...)
Zkoumáme přírodní materiál, nasbíraný v Modřanské rokli
Cvičíme a relaxujeme
Nácvik grafomotoriky
 
3. týden
Pokračujeme s úkoly v pracovních listech a uvolňovacích cvicích.
Vydáváme se na výlet za ovcemi, kde se dozvídáme proč se ovce chovají, co jí a pijí. Jaký úkol má ovčácký pes a můžeme prozkoumat ovčí vlnu. 
Učíme se nové deskové hry (Ubongo, Vadí, nevadí...)
Spolužák nám připravil přednášku o houbách. V lese pozorujeme každou houbu a pokoušíme se jí určit. 
Pravidelně chodíme do Modřanské rokle, kde navštěvujeme hřiště, les a louku. Pozorujeme změny v přírodě. 
Skřítek Metísek nám poslal kovovou síťku s dopisem. Máme spoustu nápadů na co se dá síťka použít.
 
Výlet za ovcemi
Seznámení s pravidly nových deskových her
Přednáška o houbách a pozorování v terénu
Výlety do Modřanské rokle
Záhadný dopis od skřítka Metíska - kovová síť
 
4. týden
Seznamujeme se s příběhem strašilek a dostáváme další dopis od Metíska o hledání pokladu v Modřanské rokli. Našli jsme terarium, které bylo potřeba vyčistit. Stále nevíme k čemu má sloužit.
Chodíme na louku hrát hry.
 
Seznámení s příběhem o strašilkách a hledání pokladu
Na louce hrajeme "Škatulata"
 
Přeji krásný zbytek léta
 
Lenka Gruntová
Třídní učitelka PT1