Změna dopravního propojení ulice Brunelova s ul. Generála Šišky

16.11.2022 - Jaroslav Kulik

Změna dopravního propojení ulice Brunelova s ul. Generála Šišky

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě tramvajové trati  dojde od 16. 11. 2022 k přesunutí dopravního propojení  ul. Brunelova s ulicí Generála Šišky. Vjezd do ulice Brunelova bude posunut cca 60 m západním směrem (tedy směrem k Modřanům) – dle přiloženého schématu provizorních tras.

Přemístění dopravního propojení  je nyní dočasné, během výstavby TT  se  budou vjezdy do ulice Brunelova dle potřeb stavby měnit, vždy však bude propojení  ul. Brunelova  s ul. Generála Šišky zajištěno. Po úplném dokončení stavby TT bude toto propojení trvalé, přičemž původní  bude zrušeno.

O zprůjezdnění ulice Meteorologická budeme informovat, předpokládaný termín je 21.11.2022.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies