Co jsme se již naučili

16.10.2021 - Eva Suková

Co se u nás dělo v září a říjnu 2021 - adaptace, pravidla třídy, pomůcky ve třídě, rodina...a mnoho dalšího

Jak to chodí ve škole

Na začátku školního roku jsme se nejprve naučili orientovat se v budově školy. Děti zjistily kde máme šatny, jídelnu, toalety, družinu, recepci ZŠ, školní hřiště... a nebylo to úplně jednoduché. Budova je rozlehlá a chodby vypadají velmi podobně, ale děti vše zvládly rychle:)

Učíme se dodržovat režim dne - včasný příchod do třídy, co děláme v hodině, co o přestávce, včasný úklid hraček a příprava na hodinu.

Postupně jsme vybalili a naučili se pravidla mnoha společenských her, hraček a pomůcek, které dětem pomáhají v rozvoji ve všech oblastech. 

DOMÁCÍ ÚKOL: Všechny děti by měly znát správný název své třídy PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2 (popřípadě PŘÍPRAVKA 2)

 

Pravidla třídy

Dále jsme se zaměřili na společné vymýšlení pravidel příjemného a bezpečného chování ve třídě a ve škole. Pravidla budeme podle potřeby dále přidávat a upravovat.

DOMÁCÍ ÚKOL: Vyjmenuj SÁM všechna pravidla třídy

 

První výlet

V půlce měsíce jsme se vydali na náš první výlet - za ovečkami pasoucími se na pozemcích MŠ Smolkova. Viděli jsme, jak se pracuje s pasteveckým psem a vyzkoušeli si, jak těžkou má práci.

 

Co se právě učíme

Každý den si v ranním kruhu správně posuneme kalendář, učíme se vyjadřovat své zážitky i na co se těšíme.

Rozvoj grafomotoriky - děti se učí správnému sezení u stolu, udržování volného prostoru na své pracvní ploše a správnému držení psacího náčiní. Zaměřujeme se na uvolňovací cviky a správný tlak na tužku. 

Rozvoj sluchového vnímání - umíme slova rozdělovat na slabiky, naučili jsme se je graficky zaznamenat pomocí obloučků. Začínáme rozpoznávat, zda jsou slabiky krátké či dlouhé. 

Učíme se správně číst  - prozatím jen obrázky :) Obrázky čteme zleva doprava. 

Matematické pojmy - méně x více, menší x větší, vysoký x nízký, vyšší x nižší, krátký x dlouhý, tvary - kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

Písničky které již umíme:

JARO LÉTO PODZIM ZIMA

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký

Po cestě kráčel šedivý osel

 

 

Rozvoj slovní zásoby NEJEN pro děti OMJ :)

Dosud jsme se zaměřili na barvy, včetně rozlišení (světlá x tmavá), nejčastěji používané pomůcky ve třídě a pojmenování všech členů rodiny. 

DOMÁCÍ ÚKOL: pojmenuj co najdeš ve třídě....tužka, pastelka, ořezávázko, štětec, vodovky, papír, voskovka, modelína, podložka, razítko, lepící páska, pravítko, lepidlo, křída 

 

DOMÁCÍ ÚKOL: Přiřaď obrázkům jajich správné názvy.

Rodina

Rodiče, maminka, tatínek

Prarodiče, babička, dědeček

Sourozenci, sestra, bratr, miminko

Kdo je to teta, strýček, bratranec, sestřenice?

 

DOMÁCÍ ÚKOL: Tvary - namaluj kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

Začínáme trénovat předložky - PŘED, ZA, NA, NAD, V, POD, VEDLE

A pojmy důležité (nejen) pro matematiku: méně x více, menší x větší, vysoký x nízký, vyšší x nižší, krátký x dlouhý, nahoře x dole