Anglický jazyk - sk.Lysenko

3.1.2022 - Alla Lysenko

Vážení rodiče a milí žáci, v Novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů, pokračujeme dál:

Homework(DÚ):

Pupil's Book: U4  Meet my family.

1) naučte psaní slov str.34 grandfather, grandmother, mother,father, sister, brother,cousin - sestřenice-bratranec,aunt - teta,uncle-strejda,baby.

Project - My family .- Projekt nakreslite své rodinu, vedle každého obrázku napište jméno člena rodiny Tereza grandmother.., Pepa grandfather do sešitu a dole popište své rodinu, napište věty: I've got a mother Tereza.I've got a father Radek...,...  I like my family.)

S pozdravem Mgr.Alla Lysenko.