Anglický jazyk - sk.Lysenko

25.11.2021 - Alla Lysenko

Milí rodiče, milé děti,dú na tento týden 

Pupils´s Book Cv.9 str. 21 -poslechněte číslovky a opakujte, Cv.10 str. 21-poslechněte věty a zapište do sešitu číslovku slovem a barvu dveří. - https://www.youtube.com/watch?v=QwW8eCwqy40   

Cv.14 str. 22-  napište si odpovědi na otázky do sešitu :What's your name?,What's your address?-dávejte pozor!-odpověd'-My address's 98 Libushska Street, Place -místo, Where do you live ?-Kde bydleš?-I live in a city/town/village.What's your phone number?-It's 775 456  984.

str. 23-poslechněte příběh a trénujte čtení.   https://www.youtube.com/watch?v=PgMHwW28_O4 , Cv.1 p.24- přečtěte  text a spojte s jménem a písmenem a napiste do sešitu.

Activity Book: Cv.7 str. 21-napsat číslovky slovem, Cv.8 str. 21-přečtěte větu a vybarvíte balkon,Above-nad,below -dole.str. 23-přečtěte slova ,zakryjte a napišteje vedle obrázků.-naučte slova Prac.seš. str.23 a číslovky 20-100 na test.Cv.10 str. 22 přečtěte věty a doplň tabulku: jméno V nebo X. Cv.3 str.27 zakroužkujte slovo,které do skupiny nepatří , Cv.4 str.27-doplň křížovku, slova ze Cv.3 str.27.

Krásný týden.