Anglický jazyk - sk.Lysenko

30.11.2021 - Alla Lysenko

Milí rodiče, milé děti,dú na tento týden 

Pupil's Book: U3 A day in the life.

1) Napište si do sešitu slovíčka: get dressed- obléci se ,  get undressed- svléci se, get up - vstát, go to bed - jít do postele , have a shower- dát si sprchu , put on-  obléci si/vzít si,wake up - probudit se,  take off - svléci si, wash- umýt , catch the bus - stihnout na autobus(chytit autobus) , do homework - dělat DÚ a naučte jejich psaní.

2) Cv.1 str. 28 -poslechněte větu a  přiřaďte ji  k obrázku, ke kterému patří a zapište si písmeno do sešitu .  https://www.youtube.com/watch?v=QwW8eCwqy40   

Activity Book:

Cv.1 str. 28- uspořaďte věty.

Krásný týden.