Filmová noc - přespávací akce pro II. stupeň

20.5.2022 - Jaroslav Kulik
Filmová noc - přespávací akce pro II. stupeň

Dne 27. 5. 2022 se uskuteční 1. Filmová noc, a to od 18:00 – 8:00. Akce je určena pro žáky II. stupně s přespáváním.

Dne 27. 5. 2022 se uskuteční 1. Filmová noc, a to od 18:00 – 8:00. Akce je určena pro žáky II. stupně s přespáváním.

Akce proběhne za předpokladu, že žáci po sobě důkladně uklidí – provozní pracovník převezme prostory. Po dobu akce se budou žáci chovat kultivovaně a dbát pokynů organizátorů, jinak se kontaktuje rodič pro okamžité vyzvednutí. 

Organizační pokyny:

-          Žáci byli informováni na Žákovské radě o podrobnostech akce, informaci měli předat ve svých třídách.

-          Ve čtvrtek 19. 5. 2022 budou po vyhlášení rozhlasem k dispozici přihlášky na Filmovou noc na recepci školy, deadline pro odevzdání přihlášek je pondělí 23. 5. 2022 v 10:00 na recepci školy.

-          Do pátku 20. 5. 2022 může nechat každá třída II. stupně na recepci školy seznam „5“ filmů, které by neměly chybět. Filmy jsou vhodné do 15 let.

-          Vytvoří se databáze filmů a dle počtu zájemců se připraví promítací harmonogram.

-         Začátek akce je od 17:40, žáci se pouští do školy, pak se škola zamyká a druhý vstup do školy je možný ve 20:00 (po 1.kole filmů). Příchod žáka je uveden v přihlášce.

-          Filmy budou promítány celkem ve 4 kolech, tzn. 1.kolo cca 4 – 5 sálů (dle počtu účastníků) od 18:00, 2.kolo cca 4 – 5 sálů (dle počtu účastníků) od 20:15, 3.kolo cca 3 sály od 22:00 a poslední kolo od 00:00 1 - 2 sály.

-      Kdo se již nedívá, odchází do přespávací zóny (kluci a dívky odděleně).

-      Ráno proběhne úklid a převzetí prostor provozním zaměstnancem - poté odchod z budovy.

 

Těšíme se na Vás. 

Soubory ke stažení