Kính gửi quý vị phụ huynh, chúng tôi đề nghị quý vị tham gia tích cực vào các cuộc bầu cử của Hội đồng Nhà trường liên quan đến

30.9.2022 - Michaela Kuliková

Kính gửi quý vị phụ huynh, chúng tôi đề nghị quý vị tham gia tích cực vào các cuộc bầu cử của Hội đồng Nhà trường liên quan đến đại diện hợp pháp / phụ huynh. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 5. 10. 2022 từ  7:00 – 8:00   12:00 – 18:00.

Soubory ke stažení