Vítáme vás na našich stránkách

 

Vycházíme z toho, že děti mají vrozenou potřebu poznávat, učit se, zkoumat svět kolem sebe. To, co objeví samy, protože samy chtějí, si také nejlépe zapamatují. Naším úkolem je dětem pomáhat, radit a připravovat jim prostředí pro samostatné, aktivní učení.

Chceme, aby děti opravdu porozuměly tomu, co se naučí, aby získané znalosti používaly při řešení problémů a v reálných životních situacích.

Naším cílem je, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně, aby učení a školu vnímaly jako něco, co je neohrožuje, aby zažívaly úspěch a spokojenost.

Lidské učení je sociální – děti se toho nejvíc naučí, když pracují společně na stejném úkolu, vzájemně si radí a pomáhají si.

Umožňujeme dětem, aby se podílely na rozhodování o svém učení a o životě ve škole. Tím je učíme odpovědnosti za učiněnou volbu, za respektování pravidel, za sebe sama, za jejich okolí.

TŘÍDY AMOS

Organizace výuky s pevným rozvrhem hodin, s kombinací frontálního a skupinového vyučování a s hodnocením dětí známkami. Zařazování inovativních metod vzdělávání.

TŘÍDY MONTESSORI

Kombinace skupinového a individuálního vyučování s využitím samostatného rozhodování žáků a pomůcek se zpětnou vazbou. Děti jsou hodnoceny slovně.

 

  • Angličtinu vyučujeme od 2. ročníku.
  • Druhý cizí jazyk vyučujeme od 6. ročníku.
  • Škola je zapojena do EVROPSKÝCH PROJEKTŮ. 

29.05.2020 - Vážení rodiče, tímto Vás zveme na mimořádné třídní schůzky 2. stupně, které proběhnou netradičně ONLINE formou prostřednictvím aplikace, kterou preferuje Váš...

více

29.05.2020 - Vážení rodiče, tímto Vás zveme na mimořádné třídní schůzky 1. stupně, které proběhnou netradičně ONLINE formou prostřednictvím aplikace, kterou preferuje Váš...

více
škola

Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle. Členitá architektura a parková úprava areálu působí velmi příjemně, škola má dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Děti mohou využívat počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku...

více
 
 
rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana