Děti

Nepřehlédněte

Aktualizace školního vzdělávacího programu (ŠVP) od září 2022


Vážení rodiče, milí žáci, škola se rozhodla jít do aktualizace ŠVP od září 2022, která je povinně stanovena vyhláškou MŠMT v rámci tzv. "malé revize RVP". Otázkou bylo, jestli se počká ještě rok.  Hlavní myšlenkou je integrace nově zavedeného předmětu "Informatika" do ŠVP školy. 

Otevřený průchod z ulice Skalská do ulice Brunelova přes ZŠ Meteorologická


Vážení občané, v důsledku úprav silničního provozu se Vám pokusíme zjednodušit průchod otevřením bran v našem areálu, tedy je možné v letních měsících projít z ulice Skalská do ulice Brunelova. Děkujeme, že dodržujete čistotu a pořádek.

Plán akcí