Rada rodičů

Každá třída má svého důvěrníka z řad zákonných zástupců, který je členem Rady rodičů. Rada rodičů se zpravidla setkává před třídními schůzkami s vedením školy a kooperuje s ním v rámci rozvoje školy. 

Na Radě se probírají připravované projekty a informace v rámci celé školy, které pak členové Rady tlumočí ve svých třídách.

Pokud má třída potřebu komunikovat s vedením školy prostřednictvím člena Rady rodičů ve věci nespokojenosti (stížnosti), děje se tak v individuální konzultaci po oslovení člena vedení, nikoliv na jednání Rady rodičů.