Školská rada

Školská rada je orgánem zřízeným Městskou částí Praha - Libuš podle školského zákona.

Složení školské rady pro školní rok 2021/2022:

Člen volený za skupinu Jméno a příjmení člena Platnost mandátu
zástupce zřizovatele Radek Řezanka  
zástupce zřizovatele Michal Korbel  
zástupce zřizovatele Kateřina Černá  
zákonný zástupce Pavel Zmátlík  
zákonný zástupce Bruno Jungwiert  
zákonný zástupce - místopředsedkyně Jana Kopkanová  
pedagog - předseda Viktor Keller  
pedagog Bohumila Janhubová  
pedagog Iveta Kopecká  

Kontaktní email na školskou radu: viktor.keller@zsmeteo.cz

Kompetence škoské rady:

- vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
- podílí se na koncepci rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy
- projednává zprávy školní inspekce
- podává podněty řediteli a zřizovateli školy