Charitativní akce

 

Na ZŠ Meteorologická se žáky snažíme vést k tomu, aby dokázali pomáhat svému okolí a potřebným, je-li to třeba. Naši žáci a jejich rodiče se mohou zapojit do mnoha charitativních akcí, kterých se naše škola účastní. Pravidelně se podílíme na tzv. srdíčkových dnech. V minulém školním roce jsme se s žáky Meteo a jejich rodiči zapojili do akce, kdy jsme se obrázkem či malou pozorností (formou sbírky) snažili povzbudit zdravotníky Thomayerovy nemocnice a poděkovat jim v této náročné době za jejich obětavou práci.

Za zmínku stojí také akce „Kolik lásky se vejde do jedné krabice“, kdy naši zaměstnanci ve spolupráci s žáky, jejich rodiči, dobrovolníky a sponzory uspořádali akci pro seniory městské části Libuš.

Pokud se v budoucnu také do některé z dobročinných akcí rozhodnete zapojit, budeme rádi!