Den otevřených dveří

 

Den, kdy zůstávají dveře naší školy otevřené, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, měli příležitost navštívit výuku, prohlédnout si školní prostory nebo hovořit s učiteli a vedením školy. Den otevřených dveří se koná zpravidla poslední středu v měsíci únoru. Také letos, pokud to okolnosti dovolí, jej pro Vás chystáme.