Sportovní den

 

Sportovní den si na naší škole mohou žáci užít několikrát do roka. Vyučující, v čele s našimi tělocvikáři, pro ně připraví mnoho tradičních i netradičních sportovních aktivit ve vnitřních i venkovních prostorách školy. Jedná se o akce, ve kterých změří síly jednotlivci, ale i třídní kolektivy. S organizací akce každoročně vyučujícím pomáhají žáci vyšších ročníků, kteří zároveň mladší žáky motivují a povzbuzují je.