Karneval

 

V období, které je tradičně zasvěceno karnevalům a plesům, naše škola nebývá pozadu. Žáci druhého stupně již tradičně připravují vždy koncem ledna karneval pro své mladší spolužáky a pro jejich rodiče. Akce se těší velké oblibě a je přínosná nejen těm nejmladším, kteří si užijí hodně zábavy, ale také žákům druhostupňovým, kteří si mohou vyzkoušet, co vše obnáší organizace společenské akce.