BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

8.9.2023 - Alexandros Charalambidis
BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Pomoc Pražanům i v tomto školním roce!

Vážení rodiče, Balíček pomoci Pražanům pokračuje i v tomto školním roce. Pokud splňujete dané podmínky - viz též  Pomoc Pražanům (praha.eu) - můžete odávat žádosti.  

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin/klubu, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte dále splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.
Postup vyřízení
 1. Vyplňte žádost s čestným prohlášením, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení nevyplňujete).
 2. Podejte žádost o příspěvek řediteli Vaší školy.
 3. Žádosti je možné předkládat průběžně, nejpozději však do 1. 11. aktuálního roku.
 4. Ředitel vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

Žádosti předávejte prostřednictvím třídních učitelů. Veškeré formuláře a další instrukce naleznete v přílohách.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies