O škole

O škole

Naše škola se může pochlubit bohatou historií, sídlí totiž v Městské části Praha-Libuš již od roku 1933, na původním místě v klidném prostředí na okraji městské zástavby nad Modřanskou roklí.

Za tu dobu prošla škola mnohými změnami a i dnes je dynamicky se rozvíjejícím prostředím jak v rovině materiální, tak i v pedagogické (Koncepce rozvoje školy). V současnosti je tvořena komplexem budov (pavilon A - E) a nachází se v ní kromě kmenových tříd dvě tělocvičny, úpolový (gymnastický) sál, hřiště s umělým povrchem, hřiště školní družiny s umělým povrchem a herními prvky, běžecká dráha, počítačová učebna, knihovna, herna, učebna přírodních věd, pět jazykových učeben, hudebna, cvičná kuchyňka, dílna a keramická pracovna, výtvarný ateliér, učebna pro speciální pedagogiku, učebna pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.

V současné době je škola jedinou úplnou základní školou v Městské části Praha-Libuš, proto je vzdělávací program koncipován tak, aby vyhovoval co největšímu počtu dětí ze spádové oblasti. Aktuálně poskytuje předškolní vzdělávání v přípravné třídě (PT), základní vzdělávání žáků na prvním i na druhém stupni v programu AMOS (pedagogické koncepce, která vychází z odkazu Jana Amose Komenského, kde je tradiční pojetí výuky inovováno prvky moderní konstruktivistické pedagogiky) a zároveň v programu MONTESSORI na prvním stupni (pedagogické koncepce otevřené výuky, která vychází z díla Marie Montessori).

Cíle a obsah vzdělávání jsou v obou typech tříd společné. V obou typech tříd je zajištěna speciálně pedagogická a psychologická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k různorodé skladbě našich žáků je ambicí školy umět se postarat o všechny, od nadaných po handicapované a jazykově znevýhodněné. V většině tříd působí tandem učitel – asistent pedagoga, škola má ověřený a účinný vzdělávací program a funkční systém podpory (včetně kvalitní školní poradenské služby) všech žáků, tedy i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků-cizinců (vč. žáků s odlišným mateřským jazykem) a žáků sociálně znevýhodněných. Škola zároveň spolupracuje intenzivně se zřizovatelem, školskou radou, školskou komisí, radou rodičů, pedagogicko-psychologickou poradnou v Modřanech, se zástupci vietnamské komunity a s dalšími partnery, včetně Spolku rodičů a přátel Meteo. 

Na organizování života školy se podílejí prostřednictvím Žákovské rady i žáci. Zástupci žáků jsou rovněž delegováni do Žákovského zastupitelstva, které je poradním orgánem zastupitelstva městské části.

Dosažení základního vzdělání je možné na naší škole i prostřednictvím kurzu získání základního vzdělání.

Dále škola nabízí i zájmové vzdělávání žáků ve školní družině (PT - 4. ročník), ve školním klubu (5. - 9. ročník) a v kroužcích pestrého výběru sportovního, uměleckého i vzdělávacího zaměření.

Výjimečným charakteristickým znakem výchovně - vzdělávacího procesu naší školy je program"Karatedo na Meteo", koncepční začlenění výuky tradičního východního bojového umění KARATE DO do tělesné výchovy, které se těší velkému zájmu ze strany žáků. Náplní je komplexní výuka základů sebeobrany s principy etikety s vštěpováním morálních zásad slušného chování, kterou vnímáme jako součást primární prevence. 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies