Školní rok 2023/2024

Organizaci školního roku obecně platnou pro školy naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2023-2024-v-zs-ss-zus-a

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 ZŠ METEOROLOGICKÁ

Důležitá změna - konzultační dny od října vždy 1. čtvrtek v měsíci

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4. září 2023

Třídní schůzky přípravných tříd a 1. ročníků (výběr zástupce do Rady rodičů)

4. září 2023 - 9:00

Vítání prvňáčků s táborákem

5. září 2023 – 16:30

Třídní schůzky 2. - 9. ročníků - 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel

17:00 I. stupeň, 17:30 II. stupeň

14. září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO

29. září 2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. - 27. říjen 2023

Třídní schůzky, 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel

17:00 I. stupeň, 17:30 II. stupeň

2. listopad 2023

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Předávání pololetního vysvědčení

31. leden 2024

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2. únor 2024

JARNÍ PRÁZDNINY

5.2. - 11.2.2024

Den otevřených dveří

7. březen 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

28.3. - 1.4.2024

Třídní schůzky, 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel

17:00 I. stupeň, 17:30 II. Stupeň

Hra na školu I

4. duben 2024

 

25. duben 2024

Zápis do 1. ročníku a PT

29. duben 2024

ŘEDITELSKÉ VOLNO

9.5. a 10.5.2024

Hra na školu II

16. květen 2024

Informační schůzky pro budoucí 1. roč. a PT 17:00

6. červen 2023

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU/SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU

28. červen 2024

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies