Zápis do školy

K zápisu musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. daného roku, a děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech jsou přijímány i pětileté velmi talentované děti. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, příp. i odborného lékaře.

 

Kdy proběhne zápis do naší školy?

 1. dubna 2024 od 8:00 do 18:00, on-line zápis bude spuštěn od 2.4. 2024

Kdo se přihlašuje k zápisu? 

 • děti, které k 31. srpnu 2024 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
 • děti po odkladu školní docházky pro rok 2023/2024 
 • děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“). 

Co si přinést k zápisu?

 • žádost o přijetí do první třídy případně žádost o odklad a přijetí do přípravné třídy – formulář lze stáhnout z webu školy nebo vyplnit na místě, v případě on-line zápisu (bude spuštěn 2.4.) žádost vytiskněte ze systému a podepsanou přineste s sebou, nebo podepíšete zde na místě
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • pokud žádáte o odklad či zařazení do přípravné třídy (PT) doložte:

a/ doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa

a současně také

b/ doporučení příslušného pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciální pedagogického centra (SPC)

Upozornění: pokud chcete zařadit Vaše dítě do přípravné třídy, je nezbytné tuto skutečnost mít napsanou v doporučení PPP nebo SPC!

 

A co cizinci? Cizinci musí dále doložit: 

 • kopii cestovního pasu dítěte
 • překlad rodného listu 
 • kopii dokladu alespoň jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce)
 • kopii povolení k trvalému pobytu 
 • kopii dokladu o bydlišti (kontrolujeme spádovost) 

 

Co čeká dítě u zápisu?

Zápis není zkouška, a proto se nemusíte bát. U zápisu ověřují učitelé základní předpoklady pro školní docházku, a to formou krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami. Ze školky již víte, zda dítě vše zvládá nebo za ostatními dětmi v něčem pokulhává. Od učitelů ve škole můžete případně dostat doporučení, jak dále postupovat.

 

Co by měl budoucí prvňák umět, aneb trénovat můžete:

 • POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornostalespoň 15 minut. Vytrvat, i když ho činnost nebaví.
 • JEMNÁ MOTORIKA:Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku, která je základem pro držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo zavázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.
 • SLUCH:Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově. Rozložit slovo na slabiky, rytmizace říkanek.
 • ZRAK:Pro budoucího školáka by nemělo být problém rozeznat barvy a tvary, při skládání puzzle či při hraní pexesa by měl jasně rozeznat obrázky a dílky, které k sobě patří.
 • KOMUNIKACE a ŘEČ:Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči, mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zájem, srozumitelně se vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.  Nevadí, když ještě neumí perfektně vyslovit všechny hlásky, zejména R a Ř.
 • CITOVÁ ZRALOST:Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině. Umět přijmout hodnocení, vyrovnat se s případným drobným neúspěchem, pokusit se znovu, nevzdávat se.
 • HRUBÁ MOTORIKA:Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udržet rovnováhu, skákat na jedné noze a přeskočit překážku.
 • SOCIÁLNÍ NÁVYKY: Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, zapojit se do kolektivu, dokázat se přizpůsobit pravidlům.
 • SAMOSTATNOST A SEBEOBSLUHU: oblékání, základní hygiena, smrkání, zásady stolování, uložení věcí do tašky.

 

Přípravné třídy

Pokud žádáte o odklad a zároveň byste rádi využili následující rok ve prospěch dítěte, přihlaste ho do přípravné třídy! Výhod je řada: malý počet dětí, přivykání školnímu režimu ale i zachování hravosti mateřské školy. Přípravné třídy nejsou na každé škole, ale stále přibývají a můžete je využít, i když na základní školu budete chtít dát dítě jinam.

Tzv. nultý ročník je ideální pro děti, které potřebují více péče, kterou jim školka poskytnout nemůže. Jde například o děti s logopedickými problémy nebo opožděným psychomotorickým vývojem. V bezproblémovém přechodu do první třídy může pak pomoci dětem, které nejsou samostatné, nedokáží se soustředit nebo jsou více fixovány na rodiče. Pokud má však dítě odklad jen z důvodu častější nemocnosti, imunitu si může pěstovat dále i ve školce.

Přípravná třída je vhodná také pro děti, které do mateřské školy nechodily a potřebují získat základní návyky. Pokud je dostatek volných míst nemusí se jednat jen o děti s odkladem školní docházky.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies