Zápis do školy

Vážení rodiče, 

vzhledem k omezené kapacitě školy přijímáme děti pouze ze školského obvodu. Školský obvod (spádové území školy) je stanoven vyhláškou hl. m. Prahy (pro Prahu - Libuš najdete výpis zde). Pro určení, zda dítě je či není ve školském obvodu, je rozhodující trvalý pobyt zákonného zástupce dítěte (podle občanského průkazu), případně trvalý pobyt dítěte doložený zvláštním dokladem (je-li trvalý pobyt dítěte odlišný od trvalého pobytu jeho zákonného zástupce).  

 

Vážení rodiče,
pokud vybíráte školu pro své dítě a nejste ještě rozhodnuti, navrhujeme Vám, abyste se s naší školou seznámili některým z těchto způsobů:

 • Kontaktujte třídní učitelku (e-mailové adresy jsou na našem webu) a domluvte si návštěvu vyučování. Návštěvu můžete absolvovat sami nebo s dítětem. Při návštěvě školy platí naše pravidla.
 • Přijďte na Den otevřených dveří nebo na některou školní akci určenou veřejnosti (termíny zveřejňujeme na našem webu).
 • Přijďte se informovat u vedení školy, konzultační hodiny máme každou středu od 16 do 17 hod. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, napište nám a dohodneme si jiný.

Při neohlášené návštěvě se může stát, že se Vám pro jiné pracovní povinnosti nebudeme moci věnovat.

Pokud jste si naši školu už vybrali a chtěli byste k nám své dítě přihlásit, prosíme Vás, abyste postupovali podle níže uvedených pravidel. Změna školy je důležité životní rozhodnutí a Vaše dítě si zaslouží, abychom se mu plně věnovali.

Přijďte (oba rodiče!) s dítětem v pondělí nebo ve středu mezi 8 a 9 hod. Pokud Vám termíny nevyhovují, napište nám, abychom si domluvili jiný termín. Při neohlášené návštěvě děti nezapisujeme.

Součástí přijímacího procesu je

 • seznámení s učiteli (třídní učitelka, výchovná poradkyně, školní psycholožka, vedení školy)
 • orientace v budově (krátká prohlídka školy)
 • přihlášení ke stravování (pokud bude dítě chodit na obědy)
 • přihlášení do družiny (pokud do ní bude dítě chodit)
 • předání informací o kroužcích
 • předání učebnic

Doklady potřebné k přihlášení dítěte

 • vyplněná přihláška (je ke stažení ZDE nebo ji můžete vyplnit u nás)
 • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (je nezbytné, aby za dítě jednali jeho zákonní zástupci – upozorňujeme zejména cizince, že s jinými osobami jednat nebudeme)
 • rodný list dítěte a jeho poslední vysvědčení ze školy, ze které k nám přestupuje (u cizinců překlad těchto dokumentů do češtiny)
 • zprávy z odborných vyšetření, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby

Těšíme se na Vás. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies