Pravidla pro návštěvy školy

Pravidla pro návštěvy


• Rodiče, studenti nebo jiní zájemci mohou navštívit vyučování po předchozí domluvě
s učitelem. Zájem o návštěvu je nutné učiteli sdělit minimálně 1 den před jejím
předpokládaným uskutečněním. Skupinové návštěvy, tj. 2 a více osob (náslechy studentů
apod.), povoluje ředitel školy.


• Návštěvníci mohou vstoupit do výuky jen před jejím zahájením, tj. před začátkem hodiny.
V průběhu výuky již není možné do tříd vstupovat.


• Návštěvníci se usadí na vyhrazené místo a potichu sledují činnost dětí. Pokud přišli jako
skupina, nehovoří mezi sebou, aby nerušili práci učitele a dětí.


• Návštěvníci v průběhu vyučování neoslovují učitele ani děti. Pokud je osloví samy děti,
stručně jim odpoví a nekladou jim žádné otázky.


• Pokud jsou všechny děti zaměstnané, mohou se návštěvníci potichu procházet po třídě a
sledovat jejich činnost zblízka. Fotografovat je možné jen prostředí třídy a vystavené
práce, nikoli děti a učitele.


• Písemnosti dětí, materiály a pomůcky si návštěvníci mohou prohlížet po skončení
vyučování. Prohlédnuté věci vrátí zpět na původní místo.


• Případné otázky zodpoví některý z učitelů po vyučování.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies