Formuláře

Žádost o přijetí dítětě k základnímu vzdělávaní (přestup) DOC/PDF

Žádost o odhlášení ze ZŠ (DOC/PDF)

Žádost o vydání zápisového lístku (DOC/PDF)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku (DOC/PDF)

Žádost o uvolnění dítěte (DOC/PDF)

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy (PDF)

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

 

Přihláška ke stravování (DOC/PDF)

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte (DOC/PDF)

Vyjádření rodičů k účasti dítěte na školní akci (DOC/PDF)

Zápisní lístek do družiny (DOC/PDF)

GDPR – Souhlas (PDF)

Školní družina - odchodový list (PDF)