Kolik lásky se vejde do krabice?

9.1.2022 - Barbora Hrušková

Již druhým rokem se snažíme zjistit, kolik lásky se vejde do jedné krabice. V předvánočním čase jsme na webových stránkách školy uveřejnili výzvu, kde jsme oslovili rodiče, děti a přátele školy, aby nám pomohli potěšit seniory z Prahy-Libuše. Do akce se zapojili i sponzoři, a to jak ti drobní (zejména rodiče a zaměstnanci), tak i ti větší (podnikatelé ze Sapy).

Ve škole se nám rychle začaly hromadit větší i menší dárky. Potěšit měly zejména čaje, bonbóny, svíčky, drogerie, ale i šály, rukavice nebo knížky. Od sponzorů jsme pak získali papírové kapesníky, dezinfekce a různé cukrovinky. Ruku k dílu přiložila také školní jídelna, která napekla přes 600 perníkových srdcí.

V předvánočním týdnu se zaměstnanci školy sešli při balíčkování. Ve školní jídelně jsme společně pro seniory připravili 600 dárkových tašek. Do každé jsme dali dárky od rodičů i sponzorů a perníkové srdce. Oproti loňskému roku, kdy probíhala distanční výuka, se do akce mohly zapojit všechny děti ze školy. Do každé taštičky tak putovalo i vlastnoručně vyrobené přání od dětí a drobné dárky z papíru, dřeva a přírodnin.

V úterý 21. 12. 2021 jsme se shromáždili před školou, kde děti přivítal pan ředitel a paní místostarostka z Prahy-Libuše. Také jejich přání klidně prožitých svátků jsme pak rádi tlumočili všem seniorům při předávání dárků.

V mrazivém dopoledni jsme se rozešli do ulic naší městské části.  Při prvním zazvonění jsme možná cítili určitou nejistotu, jak budou senioři reagovat, ale ta se velmi rychle rozplynula, když jsme viděli, jaký úsměv dárky seniorům na tváři vykouzlily. Při dalších setkáních pak přišly na řadu i koledy a krátká povídání. K našemu překvapení byly někdy obdarovány i děti, protože nejedna babička jim nabídla cukroví a perníčky.

A kolik se tedy vejde do jedné krabice lásky? Věřte, že opravdu hodně.  Dokázaly to úsměvy jak mile překvapených seniorů, tak i nadšených dětí. Často nechyběly ani slzy dojetí. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat hlavně našim největším sponzorům Saparia a. s. a Tamda Group a. s. Poděkování patří i všem rodičům, dětem, městské části a drobným sponzorům, kteří nám pomohli celou myšlenku realizovat.