Metodik prevence rizikového chování na Meteo - všeobecné informace

27.2.2022 - Martina Exnerová

Mgr. Martina Exnerová                                                     kontakt: martina.exnerova@zsmeteo.cz

Konzultační hodiny vždy 1. středu v měsíci 16:00-17:00, nebo po předchozí domluvě

  • Realizace ročního preventivního programu školy.
  • Organizace programů s náplní primární prevence.
  • Spolupráce s institucemi zabývajícími prevencí, s pedagogicko-psychologickou poradnou a sociálním odborem MČ Praha 12.
  • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě, realizace školení pro učitele.
  • Úzká spolupráce v rámci ŠPP

 

Aktuality: 

  • Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, což je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. Více informací naleznete na http://www.nntb.cz.