Přihlášky ke studiu - NÁVOD K VYPLNĚNÍ

6.9.2022 - Bohumila Janhubová

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

1) - Žák, který má možnost, si vytiskne 2 růžové přihlášky OBOUSTRANNĚ (není přípustné mít vytisknutou         2. stranu přihlášky na odděleném listu)

    - Žák, který nemá možnost tisku, si vyzvedne přihlášku u výchovné poradkyně nebo na recepci školy

2) - Žák vyplní obě přihlášky stejně (stejné pořadí škol nebo studijních oborů jedné školy)

     - Vyplní známky za tři předchozí pololetí, včetně známky z CHOVÁNÍ:

        5. ročník (1. pol. 4. r., 2. pol. 4. r., 1. pol. 5. r.)

        7. ročník (1. pol. 6. r., 2. pol. 6. r., 1. pol. 7. r.)

        9. ročník (1. pol. 8. r., 2. pol. 8. r., 1. pol. 9. r.)

3) NEJDÉLE do 16. 2. 2022 přinese žák vyplněné přihlášky ke kontrole výchovné poradkyni, která přihlášky potvrdí

4) Zkontrolované a potvrzené přihlášky odnese žák na vybrané střední školy nejpozději do 1. 3. 2022            (doporučuji odnést osobně)

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies