Školní družina

Provoz školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Školní družina se řídí řádem školní družiny a vnitřním řádem školní družiny. Oba řády jsou součástí školního řádu, který najdete na webu školy.

Školní vzdělávací program ŠD je součástí Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.

Školní družina je pro šk. rok 2023/2024 určena pro žáky přípravných tříd a pro děti z prvního stupně ZŠ do 3. ročníku včetně. Žáci jsou rozděleni do deseti oddělení. 

Výše úplaty za školní družinu je od školního roku 2023/2024 stanovena na 400 Kč měsíčně (2 000 Kč pololetně). Variabilní symboly pro platbu budou přiděleny v průběhu září. 

Ranní provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 (příjem dětí do 7.30).

Odpolední provoz družiny po skončení vyučování do 17.30. Čas odchodu dítěte po obědě je třeba přizpůsobit harmonogramu obědů. Dále lze děti vyzvedávat v době do 14.00 a od 15.00 (v době od 14.00–15.00 probíhají vycházky nebo řízená činnost, odchody dětí toto narušují). 

Pro přihlášení dítěte je nutné vyplnit Přihlášku k zájmovému vzdělávání, která je ke stažení.

Přihlášku vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte.

Je třeba uvést minimálně dva kontakty a veškeré změny hlásit vychovatelce.

V přihlášce je třeba vypsat veškeré údaje – vyzvedávající osoby, kontakty, časy, ranní ŠD, rodné číslo.

Osobě neuvedené na přihlášce nemůže být dítě vydáno.

Dítě nelze pustit ze školy po telefonické domluvě – změny oproti přihlášce musí být vždy písemné, tzn. žák/žákyně přinese uvolňovací list žáka ze ŠD.

Vedením ŠD je pověřena vedoucí školní družiny Markéta Žáčková (marketa.zackova@zsmeteo.cz)

 

Přihláška k zájmovému vzdělávání (ŠD) zde

Odchodový lístek zde.

Odhlášení ze ŠD zde.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies