8.oddělení

třída 1.C, PT1 a část 4.C

Vychovatelka: Eva Zímová

eva.zimova@zsmeteo.cz

731 479 796

Co bychom chtěli dělat v září

Odpočinkové činnosti: Komunikační kruh - Seznamovací aktivity – Jak se jmenuji, co o sobě mohu říct.Seznámení se se školním řádem, řádem školní družiny, pravidly bezpečného chování, provozem a programem oddělení školní družiny.Tvoření družinových pravidel.Činnosti zájmové a rekreační:Vycházka do okolí školy – pyramida, školní hřiště, přilehlé okolí.Společenské hry, volná hra s vybavením školní družiny. Výtvarná činnost na téma: Prázdniny, námořníci. Příprava na vyučování: Seznamování se s prostory. Jiné činnosti: Výstava hub a jiřinek 11.9.2022. Výlet na Nový hrádek a do Zookoutku Kamýk. Poznámky: Žáci byli poučeni o chování, bezpečnosti, hygienických podmínkách a pravidlech školní družiny.Žáci byli poučeni o chování, bezpečnosti, hygienických opatřeních při pobytu ve školní jídelně.Žáci byli poučeni o chování, bezpečnosti, hygienických opatřeních při pohybu po budově školy.Žáci byli poučeni o chování, bezpečnosti, hygienických opatřeních při pohybu mimo budovu školy, na školním pozemku a školním sportovišti.Dbáme nejen na svou bezpečnost, ale i na hygienická opatření.změna programu vyhrazena

1.9.2022 | Eva Zímová