O třídě

ŠKOLNÍ ROK  2021 / 2022

Říjen 2021

11. října               Pražský hrad - sraz v 8,00 hod. před školou

                           vstupné 60,- Kč

                           potvrzení o negativním testu s sebou 

15. října               5. + 6. vyuč. hodina "Právní důsledky rizikového chování" (Dropin)

20. října             1. vyučovací hodina - beseda s kurátory

Září 2021

Respirátory budeme nosit ve společných prostorách školy ( ve třídách nejsou povinné)

1. září                  8,00 - 9,00 hod. ( s sebou zápisník a propisku)

                            testování žáků

                            nepřezouváme se

                            oběd nemá nikdo přihlášený (nutno objednat do 30. 8. 2021)

2. září                   8,00 - 13,30 hod.

                            přezouváme se (přineste si zámečky)                             

                             rozdávání učebnic, další důležité informace

3. září                   8,00 - 13,30 hod.

                             aktualizace osobních údajů, třídní samospráva atd.

 

8. září                  TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Informace pro žáky i rodiče

Rodiče žáků, kteří jsou předběžně přihlášeni na "profi testy" (pomoc s  vybráním vhodné střední školy), se musí telefonicky objednat (te. 241 772 412) v PPP do konce září!!!  Požadované dokumenty si žáci vyzvednou u třídní učitelky.

 

 Organizace školního roku 2021/2022


Vyučování a prázdniny:


• Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.
• Dne 27. 9., 25. 10. a 26. 10. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
• Období I. pololetí školního roku 2021/2022 bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 7. března do 13. března 2022.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2021/2022 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022

 

Další termíny:


• Třídní schůzky jsou naplánovány na 8. 9. 2021, 1. 12. 2021 a 6. 4. 2022 ve třídách 1. stupně budou od 17:30, ve třídách 2. stupně od 18:00. Třídním schůzkám bude předcházet setkání Rady rodičů od 17:00. (v důsledku protiepidemických opatřeních mohou probíhat online). Po třídních schůzkách proběhne setkání Spolku rodičů a přátel Meteo v 18:30.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku protiepidemických opatřeních mohou probíhat online)V termínu třídních schůzek jsou konzultační hodiny prodlouženy do začátku třídní schůzky na příslušném stupni.
• Konzultační hodiny vedení s rodiči jsou (po předchozí domluvě) každou středu od 16:00 do 17:00.
• 8. 12. 2021 Vánoční hvězda
• Den otevřených dveří bude 3. března 2022.
• Termíny pedagogické rady: 10. 11. 2021, 26. 1. 2022, 6. 4. 2022, 22. 6. 2022
• 27. 4. 2022 zápis do prvního ročníku
• Čas pro organizaci výletů tříd preferujeme v termínech 23. - 24. 6. a 27. 6. 2022.

 

 

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon),

v platném znění, vyhlašuji  z  organizačních důvodů

VOLNÝ DEN na pondělí a úterý 25. – 26. října 2021.

 

Na dny volna navazují podzimní prázdniny (27. 10. a 29. 10.) a státní svátek (28. 10.).

Škola zahájí opět prezenční výuku dne 1. 11. 2021.

V době ředitelského volna bude pro přihlášené žáky v provozu ŠD.

ŠJ a ŠK budou z důvodu malého zájmu mimo provoz.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Praze 19. 10. 2021

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

Fotogalerie