8.B

8.B

Vítejte na naší stránce třídy!

Školní rok 2023/2024

ČERVEN 2024

7.-16.6. Ozdravný pobyt Itálie 

KVĚTEN 2024

2.5. Konzultační hodiny (16:00 - 17:00)

6.5. Jak vyzrát na přijímací zkoušky (2. vh)

9.-10.5. Ředitelské volno

15.5. Schůzka Žákovské rady (7:30 - 8:00)

15.5. Fotografování tříd (11:15)

28.5. Workshop Volba povolání (8:55 - 13:30), Praha 3

30.5. Den dětí (16:00 - 18:00), areál školy 

31.5. Sportovní den (8:00 - 13:30)

DUBEN 2024

4.4. Konzultační hodiny (16:00 - 17:00)

4.4. Třídní schůzky od 17:30

9.4. Vzdělávacího projekt - "Kambodža - putování k tajemné hoře" - Modřanský biograf, cena 90,- Kč, (10 - 12:35)

12.4. Drogy vyvolávající vysokou psychickou závislost, CPP DropIn, hrazeno z grantu MHMP (8:00 - 10:00)

BŘEZEN 2024

7.3. Konzultační hodiny (16:00 - 17:00)

7.3. Společná schůzka Rady rodičů a Spolku rodičů a přátel školy (17:00 - 18:15)

18.3. Výchovný koncert - Beatles II. (10:00 - 10:45) - 45,-/žák

27.3. Dny pro záchranu života 1., 2. vh - 100 Kč

28.3. - 1.4. Velikonoční prázdniny 

ÚNOR 2024

1.2. JumpPark Letňany 

2.2. Pololetní prázdniny 

5.-9.2. Jarní prázdniny 

13.2. Finanční gramotnost

15.2. Olympiáda z NJ (pro vybrané žáky)

LEDEN 2024

4.1. Konzultační hodiny (16-17 hod)

23.1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí

31.1. Pololetní vysvědčení 

PROSINEC 2023

1.12. Drogy (Preventivní program Drop In) 8:00 - 9:40

5.12. Návštěva Mikuláše

7.12. Konzultační hodiny pedagogů 16:00 - 17:00

12.12. Sexuální výchova 10:00 - 11:40

13.12. Žákovská rada 7:30 - 8:00

13.12. Vánoční hvězda - dílny 8:00 - 13:00, odpoledne jarmark 16:00 - 18:00

20.12. Vánoční šplh 10:55 - 13:30

22.12. 1. VH besídka, Staroměstské náměstí, trhy 11:00 - 13:30

LISTOPAD 2023

2.11. Třídní schůzky (16:00 - Rada rodičů a Spolek přátel, 17:30 - II. stupeň)

9.11. Libušské veršování - školní kolo (8:00 - 13:30)

22.11. Zoologická zahrada

23.11. Schola Pragensis

29.11. Školní kolo olympiády z ČJ

ŘÍJEN 2023

5.10. Tanzánie- divoké srdce Afriky 8:55 - 11:40 (Modřanský biograf, od 10:00,vstupné pro jednoho žáka: 80,- Kč)

5.10. Konzultační hodiny 16:00 - 17:00

11. + 12.10. Sběr papíru

13. 10.Drogy vyvolávající vysokou fyzickou závislost a systém rozvoje závislostí I. (3. - 4. VH)

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

ZÁŘÍ 2023

4. 9. Zahájení školního roku (vyučování končí v 8:45)

5. 9. Vyučování končí ve 13:30 (Třídnické práce)

6. 9. Vyučování dle rozvrhu (1., 2. VH třídnické práce) - do konce týdne není odpolední výuka

8. 9. Sportovní den

14. 9. Třídní schůzky (16 hodin Rada rodičů a Spolek přátel školy, 17:30 - schůzky II. stupeň)

21. 9. 5. - 7. VH Oleg v cizí zemi, prožitkové drama (v 9. A)

26. 9. Volba povolání (1. - 4. VH), žáci se dělí do dvou skupin (každá sk. 2VH)

29. 9. Ředitelské volno

 

Mgr. Alena Jiřičková

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies