TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 6. 4. 2022 se uskuteční třídní schůzky a to v následujícím režimu:

16:00 - 17:00 Individuální konzultace učitelů s rodiči

17:00 – Rada rodičů (sborovna)

17:30 – I. stupeň

18:00 – II. stupeň

18:30 – setkání s vedením školy (v jídelně): prezentace rozvoje areálu školy, adaptační skupiny – informační schůzka, akce „Zelený plot - břečťan“, hromadná škola v přírodě pro I. stupeň

V době od 16:00 – 20:00 bude probíhat „bazárek knih“.

 

Český jazyk - v aplikaci Teams jsou termíny k prezentaci přečtené knihy a jejího autora/ta má být v Pdf/.

Čtenářský deník - 2. pololetí - 2 knihy dle instrukcí do 10. června.

 

Vítám Vás na webových stránkách naší třídy.

Důležité termíny školního roku 2021/2022

 

•Dne 25. 10. a 26. 10. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

•Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
• Období I. pololetí školního roku 2021/2022 bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 7. března do 13. března 2022.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2021/2022 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Další termíny:

• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku protiepidemických opatřeních mohou probíhat online)V termínu třídních schůzek jsou konzultační hodiny prodlouženy do začátku třídní schůzky na příslušném stupni.
• Konzultační hodiny vedení s rodiči jsou (po předchozí domluvě) každou středu od 16:00 do 17:00.
• 8. 12. 2021 Vánoční hvězda
• Den otevřených dveří bude 3. března 2022.
• Termíny pedagogické rady: 10. 11. 2021, 26. 1. 2022, 20. 4. 2022, 22. 6. 2022
• Čas pro organizaci výletů tříd preferujeme v termínech 23. - 24. 6. a 27. 6. 2022.

Fotogalerie