Školní klub – Základní informace

Pro žáky pátých tříd a druhého stupně, kteří již nemohou navštěvovat školní družinu, v ZŠ Meteorologická nově otevíráme školní klub. Žáci mohou využívat prostory klubovny, herny a třikrát v týdnu i knihovny se studovnou. Klub je v provozu od 11.50 do 16 hodin pod vedením lektora školního klubu Lukáše Holzäpfla. Žáci zde mohou společně trávit čas a využít pestré nabídky stolních a deskových her, knih a časopisů. V herně naleznou pingpongový stůl, stolní fotbal a šipky. V plánu je pravidelné pořádání akcí, jako je promítání filmů, turnaje ve stolním tenise a stolním fotbalu, čtení nebo výlety. Od poloviny září již probíhá kurz přípravy na umělecké školy, do kterého se mohou zapojit všichni žáci, tedy i ti, kteří neplánují studovat uměleckou školu. Na jaře mohou žáci očekávat klubovou zahrádku a venkovní aktivity v Modřanské rokli. V měsíci září byl školní klub poskytován zdarma, od října bude zpoplatněn částkou 300 Kč za školní rok. Máme radost, že zářijový provoz klubu ukázal, že je o klub velký zájem, a těšíme se, že společně s rozšiřující se nabídkou aktivit se nám podaří přilákat nové zájemce.

 

Kontakt:

Zástupkyně ředitele pro PT a zájmovou činnost Ing. Bc. Barbora Hrušková – barbora.hruskova@zsmeteo.cz 

Lektor klubu Lukáš Holzäpfl – lukas.holzapfl@zsmeteo.cz