8.A

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

TH, Pří, Fy (třídnická hodina, přírodopis, fyzika) – Ing. Filip Starosta, Ph.D.

M (matematika) – RNDr. Otto Veselý

ČJ (český jazyk) – Mgr. Alena Jiřičková

Ch (chemie) – Ing. Radka Chlubnová

Z, HumZ (zeměpis, humanitní základ) – Mgr. Jan Splítek

D (dějepis) – Mgr. Jitřenka Malíková

Aj (anglický jazyk) – Mgr. Jakub Remeš, Bc. Libor Hostaša

NjV (německý jazyk) – Mgr. Alena Jiřičková, Mgr. Kateřina Štěpánová

Tv (tělesná výchova) – Mgr. André Rédr, Bc. Volodymyra Ivanenko

Prv (pracovní výchova) – Mgr. André Rédr, Mgr. Darina Škvarová

Ev (estetická výchova) – Mgr. Kateřina Francová

Infm (informatika) – RNDr. Otto Veselý

ČJpC (český jazyk pro cizince) – Mgr. Jitřenka Malíková

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

4. září 2023 

Třídní schůzky přípravných tříd a 1. ročníků (výběr zástupce do Rady rodičů) 

4. září 2023 - 9:00 

Vítání prvňáčků s táborákem 

5. září 2023 – 16:30  

Třídní schůzky 2. - 9. ročníků - 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel 

17:00 I. stupeň, 17:30 II. stupeň 

14. září 2023  

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

29. září 2023 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

26. - 27. říjen 2023 

Třídní schůzky, 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel 

17:00 I. stupeň, 17:30 II. stupeň 

2. listopad 2023 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

23. prosinec 2023 -   2. leden 2024 

Předávání pololetního vysvědčení 

31. leden 2024 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

2. únor 2024 

JARNÍ PRÁZDNINY 

5.2. - 11.2.2024 

Den otevřených dveří 

7. březen 2024 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

28.3. - 1.4.2024 

Třídní schůzky, 16:00 – Rada rodičů a Spolek přátel 

17:00 I. stupeň, 17:30 II. Stupeň 

Hra na školu I 

4. duben 2024 

 

25. duben 2024 

Zápis do 1. ročníku a PT 

29. duben 2024 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

9.5. a 10.5.2024 

Hra na školu II 

16. květen 2024 

Informační schůzky pro budoucí 1. roč. a PT 17:00 

6. červen 2023 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU/SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU 

28. červen 2024 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies