Montessori 1. a 2. třída

Шановні батьки,звертаємось до Вас з проханням взяти активну участь в виборах до Шкільної ради з числа законних представників/ ба

Шановні батьки,звертаємось до Вас з проханням взяти активну участь в виборах до Шкільної ради з числа законних представників/ батьків/,які відбудуться 5.10.2022 з 7:00 – 8:00 та з 12:00 – 18:00.

30.9.2022 | Michaela Kuliková

Kính gửi quý vị phụ huynh, chúng tôi đề nghị quý vị tham gia tích cực vào các cuộc bầu cử của Hội đồng Nhà trường liên quan đến

Kính gửi quý vị phụ huynh, chúng tôi đề nghị quý vị tham gia tích cực vào các cuộc bầu cử của Hội đồng Nhà trường liên quan đến đại diện hợp pháp / phụ huynh. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 5. 10. 2022 từ  7:00 – 8:00  và 12:00 – 18:00.

30.9.2022 | Michaela Kuliková