Aktuality

Rozsvícení vánočního stromu


Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, vedení města pořádá rozsvícení vánočního stromu a nebude u toho chybět ani naše škola. Vystoupí pěvecký sbor Zvonek a rodiče našich žáků se budou podílet na vytvoření vánočního zázemí v jednom ze stánků...Všichni jste zváni.