O třídě

Dobrý den,

dne 27.5. proběhne ve škole focení, prosím o informacii, kdo z žáků 6.C chce fotografii:

Žáci budou mít možnost také nechat se fotit ve skupinkách, a to dle tohoto klíče: 5 skupinek na třídu pro ročníky do 8. třídy včetně, pro 9. třídy 10 skupinek - odevzdání elektronicky přes webovou galerii.

Cena pro žáky za třídní fotografii rozměru 15x21cm je pro letošní rok 45 Kč/ks, výběr za třídní fotografie proběhne opět od TU do pokladny školy, prosím, zjistěte předběžný zájem a nahlaste paní Poulové e-mailem, kolik fotografií máme nechat zhotovit Vašich fotografií.

Žáci si také mohou zakoupit fotografii zaměstnaneckou (opět budou dvě, pedagogové a pak celý kolektiv školy), za 50 Kč (rozměr 20 x 30 cm).

 

 

 

Dne 6. 4. 2022 se uskuteční třídní schůzky v následujícím režimu:

 

17:00 – Rada rodičů (sborovna)

17:30 – I. stupeň

18:00 – II. stupeň

18:30 – setkání s vedením školy (v jídelně): prezentace rozvoje areálu školy, adaptační skupiny – informační schůzka, akce „Zelený plot - břečťan“, hromadná škola v přírodě pro I. stupeň

 

V době od 16:00 – 20:00 bude probíhat „bazárek knih“.

 

Dobrý den,

 

V týdnu od 29.11. do 6.12. je 6.C v karanténě s distanční výukou přes Teams, rozvrh v této chvíli vypadá takto:

 

ROZVRH online výuky 

 

 

1. 

8:00 - 8:45 

2. 

8:55 - 9:40 

3. 

10:00 - 10:45 

4. 

10:55 - 11:40 

5. 

11:50 - 12:35 

6. 

12:45 - 13:30 

7. 

13:40 - 14:25 

Pondělí 

 

Úterý 

 

Čj 

 

M 

 

Tv  

 

Středa 

Aj-Sla /Aj-Pfl

 M

 

Čj 

Nj, Rj 

 

 

Čtvrtek 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 

Dějepis 

 

 Z

Aj-Sla /Pfl

 

 

 

 

 

Kolik by mělo být online hodin za týden: 

 

2 VH/týden 

ČJ, M, Aj 

1 VH/týden 

ostatní předměty 

Přírodopis - samostudium

Téma: Baktérie

Cíl: Čte s porozuměním, nakreslí tvary bakteriálních buněk

  • Pustit video: https://www.youtube.com/watch?v=m2JDIoVj-5M
  • Přečíst si v učebnici – bakterie str. 30 - 31
  • Nakreslit a popsat do sešitu – Tvary bakteriálních buněk str. 30
  • Zápis na online hodině v pátek 3.12.2021, 2VH

 

Český jazyk 

Seznam literatury zde, odevzdání 4.11., 4.1.


Ukázka čtenářského deníku: