Lidé ve škole

Ředitel školy

Vedení školy

Třídní učitelé

Učitelé

Školní poradenské pracoviště

Vychovatelé

Asistenti pedagoga

Provozní zaměstnanci

Recepce školy

Zaměstnanci ŠJ

Jindřiška Rousková

Detail

Webmaster